Tietos nyetablering Security Services styrker sine tjenester i takt med et stadig mer komplekst sikkerhetslandskap

Tietos interne nyetablering Security Services, som ble etablert i januar, styrker nå tjenesteporteføljen med et senter for nettsikkerhet (Cyber Security Operations Centre) og tjenester innen sikkerhetsrådgivning og –vurdering. Utvidelsen skjer for å kunne bistå kunder i stadig mer komplekse sikkerhetslandskaper hvor lovgivningen er i endring.

Digitalisering har skapt nye sårbarhetsområder for virksomheter og organisasjoner, og nettangrep øker stadig, både når det gjelder antall angrep og kompleksiteten på angrepene. Samtidig skaper lovgivning som EUs nye generelle personvernforordning (GDPR) nye utfordringer for nordiske organisasjoner.

- Informasjonssikkerhet er et svært aktuelt tema for tiden, særlig ettersom EUs nye generelle personvernforordning (GDPR) skaper usikkerhet rundt hva det betyr i praksis for selskaper. Vi opprettet Security Services som en nyetablering for å dekke kundenes skiftende behov på en rask og smidig måte. De nye tjenestene som vi tilbyr nå, er et godt eksempel på den smidige nyetableringsmentaliteten og fremgangsmåten vi omfavner for å kunne bistå kundene våre på best mulig måte, sier Markus Melin, leder for Security Services i Tieto.

Tieto har allerede lansert sikkerhetsovervåkingstjenesten Tieto Security Wall, som utgjør en sentral komponent blant Security Services-verktøyene. Dette er et verktøy som gir ledergruppen hos kundene oversikt over og beskyttelse for sine digitale aktiva i et enkelt og brukervennlig grensesnitt. Verktøyet kan utvides med sikkerhetsprodukter fra Tieto og tredjeparts-API-er og er et effektivt administrasjonsgrensesnitt for å styre og opprettholde maksimal sikkerhet i hele virksomheten.

- Skal du styre sikkerhet, trenger du god oversikt. Dette kan vi levere med Tietos overvåkingstjeneste Security Wall. Deretter trenger du en fagperson på sikkerhet til å foreta selve overvåkingen, og derfor bestemte vi oss for å styrke vårt Security Operations Centre. Det er svært lovende at halvparten av kundene våre som bruker Tietos Security Wall til å overvåke sikkerheten, allerede har inkludert Security Operations Centre i porteføljen, forteller Markus Melin.

Tietos Security Operations Centre overvåker forretningskritiske aktiva og sikkerhetshendelser alle dager, døgnet rundt, og følger det globale trusselbildet. Sammen med Tietos omfattende økosystem av sikkerhetstjenester oppdages og håndteres sikkerhetshendelser tidsnok til å ha minimal påvirkning på virksomheten.

Tieto hjelper også kundene med å velge tjenestene og beskyttelsesnivået som passer organisasjonen. Dette skjer via de nye tjenestene innenfor sikkerhetsrådgivning og -vurdering, der Tieto analyserer organisasjonenes informasjonssikkerhetsnivå og påpeker de mest kritiske risikoene og sårbarhetene. Risikovurderingen danner grunnlaget for å utvikle kundenes digitale sikkerhet. Tieto tilbyr rådgivning innen informasjonssikkerhet, kontinuitet og nødgjenoppretting så vel som compliance.

- Fullkommen sikkerhet er dessverre kun mulig i teorien. Etter vårt syn er det globale sikkerhetslandskapet stadig mer komplekst, og mange kunder trenger derfor å finne balansen mellom sikkerhet, nødvendige investeringer og løpende risikovurderinger. Mange nordiske selskaper og organisasjoner, både innen privat og offentlig sektor, ber i økende grad om råd når det gjelder å velge tjenester og teknologiske løsninger som passer best for deres behov. Som en samarbeidspartner med lang fartstid blant kunder i ulike bransjer har Tieto en unik mulighet til å bli kundenes førstevalg når de skal revitalisere virksomheten, avslutter Melin.

Mer informasjon:

•                     Les mer om Tieto Security Services: www.tieto.com/security
•                     Tietos dokument om sikkerhetstrusler: Ransomware and Cryptolocker – What you need to know http://pages.tieto.com/Ransomware-WP.html?_ga=1.268594097.1927894635.1392282302
•                     Tietos blogger om sikkerhet: https://perspectives.tieto.com/tags/cyber-security/
•                     Markus Melin på Twitter:  @markusmelin og @TietoCorp #security #mssp

Ta kontakt for mer informasjon:
Markus Melin, leder for Security Services i Tieto: markus.melin[at]tieto.com, +358 400 94 1121

TIETO CORPORATION

DISTRIBUSJON
Hovedmedier

Tieto har som mål å gripe viktige muligheter i en datadrevet verden og forvandle dem til varige verdier for mennesker, næringslivet og samfunnet. Vi har som mål å være kundenes førstevalg for revitalisering av virksomheten ved å kombinere våre programvareløsninger og tjenester med saminnovasjon og økosystemer som drivkraft.

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Abonner

Multimedia

Multimedia