Unge leger vil ha bedre IT-støtte og tilgang til pasientinformasjon

En ny undersøkelse utført av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) og programvare- og tjenesteselskapet Tieto viser at størstedelen av den yngre legestanden vender tommelen ned for IT-støtten i helsevesenet. Til tross for en svært positiv innstilling til teknologi og bruk av IT, datamaskiner, mobiler og nettbrett, er 83 % av respondentene veldig eller ganske misfornøyd med IT-miljøet de møter i jobben. Det de etterspør mest, er bedre oversikt og tilgang til pasientinformasjon.

I begynnelsen av 2016 utførte SYLF og programvare- og tjenesteselskapet Tieto en undersøkelse blant assistentleger om hvordan de opplever ulike aspekter av IT-støtten innen helsevesenet i dag. Totalt svarte 439 assistentleger på undersøkelsen som ble gjennomført som en nettbasert spørreundersøkelse.

Resultatet viser at assistentleger er svært positive til teknologi og vil jobbe med digitale verktøy, men at de samtidig er misfornøyde med IT-støtten de hittil har møtt i helsevesenet. Bare 17 % var veldig eller ganske fornøyd med dagens IT-system. Flere enn halvparten, 55 %, er til og med usikre på sikkerheten og integriteten i dagens informasjonssystem innen helsevesenet.

– Undersøkelsen viser at vi må ta et krafttak når det gjelder IT-støtten i dagens helsevesen. Først og fremst er det et spørsmål om effektivitet og sikkerhet i helsevesenet, men det er også et avgjørende arbeidsmiljøspørsmål ikke bare for leger, men for alt personale som er avhengig av velfungerende IT-støtte og digitale hjelpemidler i jobben. Det er et stort engasjement i saken, og assistentleger vil gjerne være mer delaktige i utviklingen av fremtidens løsninger, sier Emma Spak, formann i SYLF.

Assistentleger er digitalt modne
Oversikt over og tilgang til pasientinformasjon via nye digitale løsninger er av stor verdi for legene. 93 % av respondentene er helt eller i stor grad enige i påstanden om at de vil ha tilgang til en pasientoversikt med sammendrag av pasientens historikk, behandling, diagnoser og testresultater. 90 % vil også ha tilgang til denne informasjonen om pasienten på vakt og i beredskap, både på sykehuset og hjemme.

Assistentlegene er positivt innstilt til ny teknologi. 74 % er veldig positive til å møte kolleger, eksperter og andre innen helsevesenet via videomøter, chatteprogrammer og e-post. 83 % er veldig positive til å bruke digitale verktøy som smarttelefoner og nettbrett i arbeidet.

– Beskjeden er tydelig: De løsningene som finnes oppfyller ikke behovene eller forventningene hos den yngre legestanden. Den nye generasjonens systemer må være integrerte, enkle å bruke når og hvor som helst, og kunne fungere sømløst mellom ulike aktører i helsevesenet. For å komme dit kreves det større samarbeid mellom kommuner, fylkesting og nasjonale initiativ, samt et tettere samarbeid mellom helsevesenet og private aktører, f.eks. gjennom at IT-bransjen ansetter leger og personale med virksomhetskompetanse, sier Johan Höglund, sjef for pleie- og omsorgsavdelingen i Tieto.

Utdrag fra undersøkelsen:

- Oversikt over og tilgang til pasientinformasjon har stor verdi. 93 % vil ha en samlet oversikt over pasientens historikk, behandling, diagnoser og testresultater. 90 % vil også ha tilgang til denne informasjonen om pasienten i vaktrommet, på vakt og også ved bakvakt hjemme.

- Legene er positive til teknologi. 74 % er veldig positive til å møte kolleger, eksperter og andre innen helsevesenet via videomøter, chatteprogrammer og e-post. 83 % er veldig positive til å bruke digitale verktøy i yrkesrollen, og 47 % oppgir at de tror at ny teknologi vil redusere arbeidsbyrden.

- Legene er ikke helt trygge på sikkerheten og integriteten, og er misfornøyde med dagens IT-støtte som helhet. 42 % kjenner seg trygge på informasjonssikkerheten og integriteten, mens 83 % oppgir at de er veldig eller ganske misfornøyde med IT-støtten innen sykepleien i dag.

Undersøkelsen førte til stort engasjement da mer enn halvparten (275) av respondentene svarte på det åpne spørsmålet "Hva vil du si til den som utvikler IT-systemer for helsevesenet?" Svarene var preget av viljen til å hjelpe til, være delaktige i utviklingen, bedre brukervennlighet og "færre klikk".

Fakta om undersøkelsen

Undersøkelsen ble utført som en anonym nettbasert spørreundersøkelse rettet mot assistentleger. 476 respondenter begynte å svare og det ble registrert 439 fullstendige svar i perioden desember 2015 til april 2016. Størsteparten av respondentene tilhørte aldersgruppen 26–30 år og halvparten var spesialister. Mer informasjon: Vårdens IT-stöd – en nyckelfråga för framtiden 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Emma Spak, formann i SYLF
tlf.: +46 (0)70-309 22 95, e-post: emma.spak[at]sylf.se

Johan Höglund, sjef for Healthcare and Welfare, Tieto
tlf.: +46 (0)70-756 51 57, e-post: johan.hoglund[at]tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.com 

Tags:

Om oss

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning, ønsker Tieto å proaktivt inspirere og engasjere kundene våre r til å se nye muligheter for å akselerere sin virksomhet. Ved å bygge på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland og har over 13 000 eksperter i mer enn 20 land, med en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no