Vattenfall velger Tieto som leverandør av nettskyløsning

Kraftselskapet Vattenfall har valgt Tieto som leverandør av selskapets SaaS-løsning (programvare som tjeneste) i Finland. Tieto skal levere de siste nettskyløsningene for å støtte Vattenfalls sluttbrukersalg i det finske markedet. Den første kontraktsperioden er på 5 år med en opsjon på 2 års forlengelse.

SaaS-løsningen er spesielt utviklet for det nordiske sluttbrukersalget og omfatter støtte til kjernevirksomhetsprosesser som håndtering av kunderelasjoner (CRM), salg, digitale nettjenester og fakturering. Løsningen gir reell skalerbarhet samtidig som den oppfyller strenge sikkerhetskrav ved å utnytte Tietos egen nettskyplattform, som tilbys fra selskapets datasentre i Norden.

Den nye løsningen tilpasses kontinuerlig til de reguleringer som styrer dagens og fremtidens nordiske elmarked og tar hensyn til alle forandringer som skjer, for eksempel innføringen av en leverandørrettet modell, harmoniseringen av den nordiske prosessen, integreringen av en finsk datahub og en nordisk betalingsprosess. Tjenesten vil bli tatt i bruk i løpet av 2015.

- Den bransjetilpassede SaaS-løsningen er fremtidens forretningsmodell for sluttbrukerselskaper. Den muliggjør skalering av kjernevirksomheten og tilbyr kostnadsprognosene som trengs for å sikre konkurransedyktighet i markedet. Tieto er ledende innenfor denne utviklingen og satser fullt og helt på å bidra i harmoniseringen av det nordiske markedet, sier Kolbjørn Haarr, EVP innenfor Energi i Tieto.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte

Kolbjørn Haarr, Managing Director Tieto Norway, Executive Vice President, Telecom, Media and Energy and New Markets, Tieto
tel: +47 970 57 834, e-mail: kolbjorn.haarr[at]tieto.com

Cristina Petrescu, Head of Energy, Tieto
tel: +46 703 400 765, e-mail: cristina.petrescu[at]tieto.com

Tuomo Louhivuori, Vice President Sale, Telecom, Media and Energy and New Markets, Tieto
tel: +47 405 31 267, e-mail: tuomo.louhivuori[at]tieto.com

Trude Martinsen Brun, markeds- og kommunikasjonssjef, Tieto Norway 
te: +47 905 52 823, e-post: trude.brun[at]tieto.com  

Tieto er Nordens største selskap innenfor IT-tjenester og tilbyr livssyklustjenester til både privat og offentlig sektor samt produktutviklingstjenester innenfor kommunikasjon og integrerte teknologier. Selskapet har global tilstedeværelse gjennom produktutvikling og globale leveringssentre. Tieto ønsker å bidra til IT-støttet bedrifts- og samfunnsutvikling ved å realisere nye muligheter for kunder som transformerer virksomheten. Hos Tieto tror vi på profesjonell utvikling og resultater.

Selskapet, som ble grunnlagt i 1968, har ca. 14 000 medarbeidere og driver virksomhet i over 20 land med en nettoomsetning på ca. 1,6 milliarder euro. Tieto, som har hovedkontor i Helsingfors i Finland, er børsnotert på NASDAQ OMX i Helsingfors og Stockholm. Du finner mer informasjon på www.tieto.com .

Tags:

Abonner