TietoEnator får jobb hos Aetat - igjen

TietoEnator får jobb hos Aetat - igjen TietoEnator får fornyet sin rammeavtale på flere millioner kroner årlig med Aetat. TietoEnator har siden Aetat startet sitt omfattende fornyelsesprogram i 1998 vært etatens viktigste IT-partner. TietoEnator har helt siden Aetat startet fornyelsesprosjektet SIAMO vært den største leverandøren av rådgivere til programmet. Selskapet har bistått med prosjektledelse og rådgivning, herunder tjenester for www.aetat.no - en av landets mest besøkte nettsteder. Pionerprosjekt Aetats fornyelsesprogram representerer selve prøvestenen for den mye omtalte moderniseringen av offentlig sektor. Programmet er utvilsomt et pionerprosjekt hvor løsningene som utvikles vil gi ringvirkninger og vil kunne sette standarden for tjenesteproduksjonen innenfor offentlig sektor de kommende år, sier Jørn Rød Larsen, direktør for TietoEnator Public i Norge. Frigjøring av ressurser Aetats offensive IT-satsning har blant annet resultert i at arbeidssøkere kan fylle ut sitt meldekort over Internett. Det er når brukerne selv kan ta del i saksbehandlingen, vi virkelig begynner å få gevinster: Servicen styrkes og menneskelige ressursene frigjøres slik at viktige kjerneoppgaver kan ivaretas enda bedre, sier Rød Larsen. Eget konsept for offentlig sektor På bakgrunn av TietoEnators brede erfaring fra offentlig virksomhet i hele Norden, har selskapet kunnet utvikle et eget konsept for elektronisk forvaltning, med internasjonal målgruppe: Digital Government. Norske myndigheter har stilt krav til seg selv om at døgnåpen forvaltning skal være en realitet i løpet av 2003. Konseptet Digital Government er en grunnleggende plattform for fornyelse og endring, og ivaretar de krevende utfordringene i utviklingen av elektronisk forvaltning. Sikkerhet og likhet Blant de mest kritiske faktorene er kravet til sikkerhet og likhet: Folk må være sikre på at opplysninger som gis er like sikre som på papir og at tilbudet blir det samme på Internett som over skranken og at tjenester også skal kunne utføres over for eksempel telefon, digital-TV, i informasjonskiosker og på offentlige servicekontorer, sier Jørn Rød Larsen. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jørn Rød Larsen, leder for offentlig forvaltning i TietoEnator, Norge Tlf. 22 07 61 53, mobil: 90910852 jorn.rod-larsen@tietoenator.com Per Bakseter, Country Manager Norway Tlf. 22 07 60 00, mobil 913 69 043 per.bakseter@tietoenator.com With a staff of 10,000 and annual net sales of 1.1 billion euros, TietoEnator is a leading supplier of high value-added IT services in Europe. TietoEnator provides consulting, systems development and integration, operation and support, product development services for customers, and software services. The Group has in-depth knowledge of its customers' businesses in areas such as telecommunications, finance, the public sector and the forest and energy industries. www.tietoenator.com TIETOENATOR CORPORATION DISTRIBUTION Principal media ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/06/20010906BIT00450/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/06/20010906BIT00450/bit0002.pdf

Dokumenter og linker