TietoEnator lanserer Finance Portal; neste generasjons nettbankløsning

Report this content

TietoEnator lanserer Finance Portal; neste generasjons nettbankløsning TietoEnator har lansert sin neste generasjons nettbankløsning, Finance Portal. Finance Portal, som på flere måter er mer omfattende enn første generasjons nettbankløsninger, er utviklet for det internasjonale finansmarkedet. Den mest betydelige av de nye egenskapene til Finance Portal er mulighet for personalisering. Kunden, enten det nå er en privatkunde eller et firma, kan ut fra portalen forme en personlig kanal for å ta seg av sine finansærend. Tilbyderen av tjenestene, for eksempel en bank, kan via portalen ut fra kundedata tilby profilerte tjenester og nyheter rettet mot sine kunder. Systemet gir selskaper innen finansbransjen verktøy for å bygge en mobil- og internettbank på toppen av de eksisterende basistjenestene. Forbildet for løsningen er verdens ledende nettbank, Nordea Solo utviklet av TietoEnator, og dens mer avanserte versjon, den neste generasjons Solo. De nordiske bankenes selvbetjeningstjenester har lenge vært verdens mest brukte nettjenester. Bakgrunnen for å ta i bruk slike tjenester ligger først og fremst i bankenes strukturendringer, endringer som også kan sees i de mellomeuropeiske finansmarkedene. TietoEnators mål er å eksportere nettbankløsningen først til Mellom-Europa og deretter videre til de globale markedene. - Vår mobil- og internettbankløsning Finance Portal bygger på en åpen arkitektur, og utviklingen av denne krever dyp innsikt og forståelse av helheten, forteller sjef for TietoEnators Global eBanking Solutions - enhet, Tiina Kurki, som er globalt ansvarlig for forretningsvirksomheten knyttet til Finance Portal -løsningen. Utviklingen av internasjonalt sett fungerende løsninger er utfordrende blant annet fordi de ulike lands kulturer og måter å utføre ærend i banken på avviker fra hverandre. Et felles mål innenfor alle markeder er å kunne tilby individuelle finanstjenester av høy kvalitet. Ved at kundens rutineoppdrag i større og større grad flyttes over til nettet, får finansinstitusjonene mer tid til individuell kundeservice, fortsetter Tiina Kurki. Tilleggsopplysninger: Tiina Kurki, TietoEnator Oyj, Vice President, Global eBanking Solutions, tlf. +358 9 8626 2440, 040-550 6336, tiina.kurki@tietoenator.com Ketil Waale Hansen, TietoEnator Financial Solution ASA, Markedsdirektør, tlf. +47 23 31 91 50, ketil.hansen@tietoenator.com TietoEnator er en ledende leverandør av verdiøkende IT-tjenester i Europa med nesten 12.000 medarbeidere og en omsetning på 1,1 milliarder EUR. TietoEnator spesialiserer seg innen consulting, og å utvikle, drive og forvalte kjernesystemene for kundenes forretningsvirksomhet i den digitale økonomien. Konsernets tjenester baseres på en kombinasjon av dyp bransjekunnskap og ekspertise innen informasjonsteknologi. TIETOENATOR CORPORATION DISTRIBUTION Principal media ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00510/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker