TietoEnator leverer IT systemer til stort oljefelt i Venezuela

TIETOENATOR CORPORATION PRESSEMELDING JUNE, 14, 2000 TietoEnator leverer IT systemer til stort oljefelt i Venezuela TietoEnator har vunnet en kontrakt for leveranse av sin programvare Energy Components (EC) til tungolje-feltet Zuata i Orinoco-området i Venezuela. Feltet opereres av SINCOR, som er et konsortium bestående av TotalFina Elf, PDVSA og Statoil. Energy Components er et komplett sett av programvare-komponenter som sammenstilles til moderne og fleksible løsninger for oppfølging av olje og gass produksjon. Systemet holder oversikt over produserte mengder, fordeler eierrettigheter, og foretar offisiell rapportering til partnere og myndigheter. . "TietoEnator's Energy Components er den ledende løsningen for offshore feltene i Nordsjøen. Denne kontrakten representerer et gjennombrudd for internasjonale leveranser av Energy Components til komplekse onshore felt", sier Henning Stokke. Han er leder for TietoEnator Energy Components, ved TietoEnators kontor i Stavanger. "Denne kontrakten er et godt eksempel på selve forretningskonseptet til TietoEnator. TietoEnator fokuserer på kundegrupper som representerer de sterkeste Nordiske industrigrener/bransjer. Basert på langsiktige relasjoner til offshore operatørene i Nordsjøen, har TietoEnator videreutviklet sin kompetanse og skapt gjenbrukbare produkter og tjenester som så tilbys det globale markedet" sier Adm. Direktør TietoEnator Consulting, og Country Manager - Norge, Per Bakseter For mer informasjon kontakt TietoEnator Consulting, Per Bakseter, tel. +47 2207600 or +4791369043 Henning Stokke: +47 5196 3037, henning.stokke@tietoenator.com Med 10.000 ansatte og en årlig omsetning på 1,2 milliarder Euro, er TietoEnator en av Europas ledende leverandør av verdiøkende IT tjenester. Vi leverer rådgivende konsulenttjenester, systemutvikling, systemintegrasjon, drift, vedlikehold og software. Vi har dybdekunnskap om våre kunders virksomhet i bransjer som telekommunikasjon, bank og finans, offentlig sektor og skogindustri. TietoEnator har 15 års erfaring i å utvikle og implementere systemer til hele verdikjeden i Energi og Petroleumsbransjen. Basert på våre Energy Component produkter, leverer TietoEnator state-of-the-art løsninger for olje og gass produksjon, transport og salg. DISTRIBUTION Principal media ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/14/20000614BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/14/20000614BIT00450/bit0002.pdf

Dokumenter og linker