TietoEnator tilbyr toolbox for WAP applikasjonsutvikling

TietoEnator tilbyr toolbox for WAP applikasjonsutvikling Et økende antall bedrifter reallokerer sine eksisterende tjenester til mobile nettverk og utvikler nye typer tjenester som utnytter potensialet som finnes i trådløse terminaler. TietoEntor har utviklet WAPToolbox som gjør WAP applikasjonsutvikling hurtigere og enklere. WAPToolbox tilbyr også runtime tjenester for applikasjonen. WAPToolbox er et av de første produktene i verden som er designet for å øke effektiviteten i WAP applikasjonsutvikling. Utvikling av mobile løsninger i nært samarbeid med sine kunder er en av TietoEnator's kjerneområder. TietoEnator har vært en pioner i å tilby trådløse løsninger, spesielt innen områdene bank og telecom. Den nye WAPToolbox fra TietoEnator tilbyr betydelige tids- og kostnadsbesparelser for WAP applikasjonsutvikling. TietoEnator har i stor utstrekning benyttet WAPToolbox til egen applikasjonsutvikling og tilbyr nå denne til kunder som et programmeringsverktøy. WAPToolbox inneholder alle verktøy og brukergrensesnitt som er påkrevd ved utvikling komplekse applikasjoner for WAP plattformen, men krever ikke dybdekunnskap omWML syntaksen. Dette er mulig fordi toolboxen automatisk genererer WML koden. Med WAPToolbox kan brukeren konsentrere seg om applikasjonslogikken uten å bekymre seg om hvordan terminalutstyr og gateway opererer. I tillegg er det svært enkelt å vedlikeholde og videreutvikle applikasjoner. Toolboxen gir også mulighet for å distribuere applikasjonene over flere tjenere og å implementere flerspråklige applikasjonstjenester. WAPToolbox passer for alle bedrifter som utvikler tjenester for WAP plattformen, slik som telecom-operatører, banker og mediaselskaper. Implementert med Java, kjører WAPToolbox under Windows NT, Unix og Linux, og anvendelsen av toolboxen er blitt testet på ulike typer av terminalutstyr. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: TietoEnator, Director Mikko Rauko, tel. +358 9 862 65577, +358 400 413490 TietoEnator, Project Director Heidi Pennanen, tel. +358 9 862 65866, +358 400 245 833 TietoEnator Consulting AS, Direktør Telecom, Paul Frank, Tel: 22 07 60 00, Mobil: 95 14 74 74 Besøk også: www.tietoenator.com/waptoolbox Med 10 000 medarbeidere og en årlig omsetning på ca. 10 milliarder kr. er TietoEnator en ledende leverandør av verdiøkende IT-tjenester i Europa. Vi tilbyr management consulting, systemutvikling og integrasjon, drift og support, kommunikasjonsløsninger, programvare- og produktutvikling. Vi har inngående kunnskap i våre kunders bransjeområder slik som olje og energi, telecom, bank/finans, offentlig sektor og skogsindustri. www.tietoenator.com TIETOENATOR CORPORATION DISTRIBUTION Principal media ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/22/20001122BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/22/20001122BIT00590/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/11/22/20001122BIT00590/bit0003.fcm