TietoEnator utvikler e-portal for hele oljebransjen

TietoEnator utvikler e-portal for hele oljebransjen TietoEnator har skrevet kontrakt med flere av de sentrale olje- og gass- operatørene på norsk sokkel om en ny, web-basert bransjeportal: LicenseWeb. Portalen representerer et banebrytende, virtuelt samarbeid i bransjen. TietoEnator fikk det prestisjefylte oppdraget og har dermed kunnet skrive kontrakt med flere av de sentrale aktørene i bransjen: Norsk Hydro, Statoil, BP Amoco, Shell, Phillips Petroleum og Conoco. Olje og gass er ikke bare Norges viktigste inntektskilde, men også kunnskapen og kompetansen i bransjen representerer en av Nordens viktigste spydspisser ut i verden. TietoEnator er derfor spesielt stolte over å kunne få utvikle en e- løsning for en så viktig, kvalitetssikker og krevende bransje, sier markedsdirektør for Oil&Gas Ragnhild Olsen i TietoEnator. Virtuell samarbeidsarena LicenseWeb skal bli den virtuelle samarbeidsarenaen for alle olje og gass- bransjen som jobber med informasjon omkring de 200 lisensene på norsk sokkel. Dette inkluderer blant annet utveksling av dokumenter, møteplanlegging og administrasjon, faktainformasjon om den enkelte lisens, produksjons- rapportering og nyhetstjeneste. Overbevisende tilbud Oppdragsgiverne er meget godt fornøyd med TietoEnators tilbud. TietoEnator har synliggjort våre krav på en overbevisende måte. Selskapet kan vise til en rekke store prosjekter innenfor olje og gass, noe som gjør at vi er sikre på at TietoEnator vil levere en løsning til rett tid, pris og kvalitet, sier leder for oljeselskapenes prosjektgruppe Bjørn Gundersen i Norsk Hydro U&P. Milepæl i samarbeidet Oljeindustriens Landsforening har vært en viktig pådriver i arbeidet med å utvikle lisens-samarbeidet, og mener TietoEnators License Web-løsning i betydelig grad vil effektivisere arbeidsprosessene. Norsk olje- og gassindustri har en vedvarende konkurransefordel i sin store evne til å samarbeide. Dette er en ny milepæl, og jeg ser en rekke andre områder hvor denne løsningen med fordel kan brukes, sier Thore Langeland i Oljeindustriens Landsforening. 2500 av TietoEnators 10 000 medarbeidere i Norden arbeider til daglig med utvikling av e-løsninger - digital business. Olje og gass er blant TietoEnators aller viktigste bransjer. Stort vekstpotensial LicenseWeb-leveransen består av en avgrenset utviklingsfase og en driftsfase. Utviklingsfasen varer frem til 15.2.2001. Avtalen er verdt mellom 2,2 og 3 mill NOK. Ut over dette vil TietoEnator levere opplæring, både i form av materiell og kurs TietoEnator har også full rett til bruk og kommersialisering av løsningen. Løsningen er basert på Documentum og TietoEnators ePortal-konsept. Underleverandører er TietoEnator Technology (Documentum-programvaren) og OilCamp / Telenor som leverer ISP tjenestene. For ytterligere opplysninger, kontakt: Ragnhild Olsen, Markedsdirektør Oil&Gas, TietoEnator Consulting AS ragnhild.olsen@tietoenator.com, Tlf. 55 36 44 00, Mobil: 0047 908 26020 With a staff of 10,000 and annual net sales of 1.2 billion euros, TietoEnator is a leading supplier of high value-added IT services in Europe. TietoEnator provides consulting, systems development and integration, operation and support, product development services for customers, and software services. The Group has in-depth knowledge of its customers' businesses in areas such as telecommunications, banking and finance, the public sector and the forest industry. www.tietoenator.com TIETOENATOR CORPORATION DISTRIBUTION Principal media ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00680/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00680/bit0002.doc

Dokumenter og linker