TietoEnator utvikler eForvaltning for landbruket

Report this content

TietoEnator utvikler eForvaltning for landbruket Gjennom en ny plattform for eForvaltning vil næringsdrivende og offentlige etater få tilgang til nye elektroniske tjenester fra Statens landbruksforvaltning. Dette vil bli mulig gjennom en ny løsning som skal utvikles av TietoEnator. - Den nye IKT-plattformen vil gi oss mulighet til å virkeliggjøre eForvaltning og dermed tilby brukerne raskere og bedre service. Løsningen vil være et viktig bidrag til moderniseringen av landbruksforvaltningen, og er helt i tråd med regjeringens strategi for forenkling og effektivisering av offentlig sektor, sier Direktør Ragndi Robøle i Statens landbruksforvaltning. Enklere dialog Prosjektet innebærer utvikling av en ny Java/Oracle-basert IKT- plattform. Den nye plattformen, som skal implementeres i løpet av 2003, vil blant annet gi bønder mulighet til internett-basert søking og søknadsbehandling av produksjonstilskudd. Den nye plattformen vil også gi saksbehandlere i alle landets kommuner og fylker tilgang til en sentral informasjonsbase. Informasjonsbasen vil omfatte både grunnlagsinformasjon for saksbehandling og informasjon for analyse- og rapporteringsbehov. - Å gå fra web publisering til å tilby tjenester via web er et viktig steg på veien til effektivisering og forenkling av offentlig sektor, sier Per Bakseter, Administrerende direktør i TietoEnator. Solid kompetanse TietoEnator ble valgt som leverandør av den nye løsningen i skarp konkurranse med 9 andre tilbydere. Offentlig sektor er et av TietoEnators strategiske satsingområder. Selskapet vil levere den nye løsningen til Landbruksforvaltningen basert på dGOV, et egenutviklet konsept for avanserte offentlige elektroniske tjenester. I dGOV konseptet inngår blant annet en egenutviklet skjemahåndteringsmodul, XML Transform. - Denne kontrakten viser at vår sterke satsing på utvikling av løsninger for offentlig sektor er vellykket. Løsningen som vil utvikles for Statens landbruksforvaltning er svært relevant også for andre offentlige etater, og åpner spennende markedsmessige muligheter, avslutter Per Bakseter. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Per Bakseter, Country Manager TietoEnator Norway Tlf. 22 07 60 00, mobil: 913 69 043 per.bakseter@tietoenator.com Jørn Rød-Larsen, salgsdirektør, TietoEnator Tlf. 22 07 61 53, mobil: 90910852 jorn.rod-larsen@tietoenator.com Statens Landbruksforvaltning er en utøvende og rådgivende virksomhet under Landbruksdepartementet, og skal bidra til en samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler rettet mot landbruket og landbruksbasert næringsmiddelindustri og handel. SLF forvalter årlig ordninger for 16 milliarder kroner. TietoEnator er en ledende leverand? av verdi?ende IT-tjenester i Europa med nesten 12.000 medarbeidere og en omsetning på 1,1 milliarder EUR. TietoEnator spesialiserer seg innen consulting, og å utvikle, drive og forvalte kjernesystemene for kundenes forretningsvirksomhet i den digitale ?onomien. Konsernets tjenester baseres på en kombinasjon av dyp bransjekunnskap og ekspertise innen informasjonsteknologi. www.tietoenator.com TIETOENATOR CORPORATION DISTRIBUTION Principal media ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/26/20020626BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/26/20020626BIT00680/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker