• news.cision.com/
  • Tietoevry/
  • TietoEVRY inn på Bloombergs likestillingsindeks for arbeidet med å fremme kvinners likestilling på arbeidsplassen

TietoEVRY inn på Bloombergs likestillingsindeks for arbeidet med å fremme kvinners likestilling på arbeidsplassen

Report this content

TietoEVRY har kommet inn på «2020 Bloomberg Gender Equality Index» (GEI). Indeksen løfter frem bedrifter som fremmer kvinners likestilling på arbeidsplassen.

The Bloomberg Gender Equality Index (GEI) måler de økonomiske resultatene for bedrifter som har forpliktet seg til å fremme kvinner på arbeidsplassen globalt. 

Rammeverket for rapportering tar hensyn til kvinnelig lederskap og lovende talenter, lik lønn, inkluderende kultur, retningslinjer mot seksuell trakassering og om merkevaren fremmer kvinner.

-    Vi er utrolig stolt over at TietoEVRY anerkjennes i Bloomberg likestillingsindeks som et av få nordiske teknologiselskaper. Gjennom å omfavne vår nordiske arv, arbeider vi for å fremme åpenhet, tillit og mangfold – disse kjerneverdiene utgjør rammeverket når vi bygger opp det nye selskapet, sier Trond Vinje, HR-direktør i TietoEVRY.

-    Vi ser på mangfold som en essensiell del av selskapsvirksomheten – engasjement for kjønnsinkludering skaper et støttende arbeidsmiljø, som i sin tur fremmer produktivitet og samarbeid. Dette er avgjørende for å skape innovasjon og bedre selskapsresultater. Erkjennelsen er et viktig signal som peker på at vi er på rett vei, men vi er samtidig medvitende om at vi og andre bedrifter innenfor teknologibransjen fortsatt trenger å jobbe hardt for å nå full likestilling. Vi er klare for å ta fatt på denne utfordringen, fortsetter Trond Vinje. 

-    De 325 bedriftene som inngår i indeksen for 2020, har vist deres engasjement for åpenhet og lederskap innen kjønnsrelatert data rapportering. Offentliggjøring av statistikk og retningslinjer er et viktig første steg for å fremme likestilling globalt, sier Peter T. Graud, formann i Bloomberg.

2020-indeksen representerer 325 globale selskap i 50 bransjer, med hovedkontor spredd utover 42 land og regioner. Bedrifter som er inkludert i indeksen, scorer over Bloombergs definerte globale nivå, med tanke på likestillingsrelaterte retningslinjer og statistikk.

I 2019 ble Tieto rangert blant topp tre globale teknologibedrifter i Equileaps globale likestillingsrangering, mens Tieto Sverige ble sertifisert med EDGE Assessment Certificate for sitt enestående arbeid med likestilling og EVRY Norge ble listet som Norges beste teknologiselskap for kvinner av SHE Index. 

I India fikk Tieto «Employee Excellence Award», som anerkjenner organisasjoner på tvers av kategorier som mangfold og CSR Excellence.Informasjon for pressen:
TietoEVRYs pressetelefon: +47 67 800 100 / 
presse@evry.com 


Om TietoEVRY:
TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er en ledende aktør innen digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og globale evner. Våre nordiske verdier og arv danner grunnlaget for vår suksess.

TietoEVRYs hovedkontor ligger i Finland. Våre 24 000 eksperter verden over betjener tusenvis av kunder i privat og offentlig sektor i nær 90 land. Den årlige omsetningen beløper seg til cirka 3 milliarder EUR. TietoEVRY er notert på NASDAQ i Helsingfors og Stockholm, samt på Oslo Børs.
www.tietoevry.com

Abonner

Multimedia

Multimedia