TietoEVRY lanserer ny strategi – fokusert, spesialisert og ekspansjonsdrevet

Report this content

TietoEVRY lanserer i dag en ny strategi for å skape økt kundeverdi og vekst gjennom spesialisering. Teknologiindustrien gjennomgår en stor transformasjon der cloud-tjenester utgjør et fundament, og dette gir ekspansjonsmuligheter for selskapet. Fokus for denne ekspansjonen vil være på cloud-først tjenester, data- og programvareutvikling og skalerbare programvareløsninger. Innen områdene managed services vil selskapet søke partnerskap for å investere og bygge skala. Selskapet bekrefter vekstmålet på 5% og et justert EBITA -mål på 15% for 2023, samtidig som strategien muliggjør potensiale for en forbedret utvikling.

Hyperkoblede data, som muliggjøres av cloud-løsninger, vil endre kundenes prioriteringer og forandre teknologiindustrien. Disse trendene resulterer i et økende skille mellom cloud-først tjenester og programvare med høy vekst, og tradisjonelle managed services hvor automatisering og skala er viktige drivere for å styrke konkurranseevnen.

TietoEVRY lanserer i dag en ny strategi for å drive spesialisering og fokus. Investeringene vil fokuseres på områder der selskapet ser muligheter for konkurransefortrinn og bærekraftig vekst: cloud-først kapabiliteter, data- og programvareutvikling, og skalerbare programvareløsninger inkludert deres globale ekspansjonsmuligheter. På områdene tradisjonelle managed services er nye partnerskap potensielle virkemidler for å kunne sikre skala og felles investeringer.

For å utnytte momentet innen cloud-først og programvaremarkedet, etablerer TietoEVRY seks spesialiserte virksomheter med et helhetlig ansvar. Disse virksomhetene vil ha fullt operativt ansvar, inkludert markedsstrategi, produktportefølje, investeringer og partnerskap. På grunnlag av markedsdynamikken i det enkelte området, får de enkelte virksomhetene mulighet til å skalere og prioritere investeringer. Disse virksomhetene, som bygger på et solid grunnlag fra de nåværende tjeneste områdene, er Business Design & Engineering, Health & Care Software, Financial Services Solutions, Industry Software, Enterprise Modernization og Cloud Platform Services.

Følgende prioriteringer vil ligge til grunn for investeringer som skal drive konkurranseevnen og verdiskapingen i den enkelte virksomhet:

  • Investere for å ekspandere innen virksomhetene Business Design & Engineering, Health & Care Software og Financial Services Solutions – investere for å videreutvikle produkter, tjenester og kapabiliteter. Prioritert område for M & A.
  • Partnerskap for å kunne skalere innen virksomhetene Enterprise Modernization og Cloud Platform Services - investere i kapabiliteter for å drive skala og automatiserte managed services; søke partnere for i fellesskap å investere og skalere.
  • Fokusere på verdi innen Industry Software – dette skal skje gjennom å optimalisere investeringer og utvikle porteføljen for å maksimere verdien.

TietoEVRY Group fortsetter å supportere virksomhetene gjennom skalerbare fellesfunksjoner (Finans, Strategi, Operations og HR) som driver porteføljeutvikling, resultatstyring og effektivitet i hele selskapet.

«Det globale teknologimarkedet gjennomgår en omfattende transformasjon drevet av cloud-tjenester, og nye teknologier er kjernen i enhver forretningsmessig fornyelse. Derfor er dette det rette tidspunktet å fornye strategien vår, også i lys av vår fremgang med integrasjonen, og utnytte de mulighetene som følger av høy vekst innen markedet for cloud-tjenester  og programvare.

Denne endringen i markedet åpner muligheter for TietoEVRY til å tilby høy verdiskaping, operativ agilitet og innovasjon for våre kunder gjennom spesialisering. Vi tror at denne spesialiseringen og fokuserte strategien med seks virksomheter som har et helhetlig ansvar vil være svært konkurransedyktig i markedet. Virksomhetene våre vil være i stand til å utforske alternative måter å akselerere vekst og ekspansjon på, gjennom forretningsspesifikke investeringer, partnerskap og potensielle M&A. Med denne strategien muliggjør vi også ytterligere verdiskaping for våre aksjonærer.

Retningen vi setter i dag er den største endringen i selskapets historie - og vi tar et kvantesprang i potensialet vårt. Jeg tror at disse endringene også vil være svært givende for våre ansatte, ettersom dette styrker muligheten til læring og følelsen av at individuelt bidrag har betydning for våre kunders suksess. Jeg er glad for å ta fatt på denne nye fasen, og mulighetene den gir for å frigjøre det fulle potensialet til vårt globale team på 24 000 eksperter – vi sikter mot løsninger som gjør en stor forskjell», sier konsernsjef Kimmo Alkio i TietoEVRY.

Nye virksomheter og TietoEVRYs konsernledelse

Den nye strukturen trer i kraft 1. januar 2022, og de virksomhetene som utgjør de rapporterbare segmentene fra første kvartal 2022, er beskrevet nedenfor:

Business Design & Engineering

Cloud-først utvikling, data- og programvareutvikling som ekspanderer globalt.

Skal ledes av Christian Pedersen som også vil være Country Manager for TietoEVRY Norway.

Health & Care Software 

Åpen og modulær programvare for helse og velferdssektoren, med ekspansjon i den nordiske kundebasen og markeder.

Skal ledes av Ari​ Järvelä​.

Financial Services Solutions

Modulær og integrert portefølje av programvare for nordiske og globale finansinstitusjoner.

Skal ledes av Christian Segersven.

Industry Software

Programvare tilpasset kjerneprosesser i offentlig sektor, så vel som energi- og industrisektoren.

Skal ledes av Ari​ Järvelä​.

Enterprise Modernization

Automatiserte managed services og transformasjon for å drive effektivitet og agilitet på tvers av forretningsprosesser, applikasjoner og infrastruktur for utvalgte nordiske kunder.

Skal ledes av Satu​ Kiiskinen som også vil være Country Manager for TietoEVRY Finland.​

Cloud Platform Services

Multi-cloud-tjenester som er skalerbare og har høy grad av sikkerhet 

Skal ledes av Johan​ Torstensson som også vil være Country Manager for TietoEVRY Sweden.​

I tillegg til disse virksomhetslederne består ledergruppen av:

Tomi Hyryläinen​, CFO

Kishore Ghadiyaram​, leder for Strategi

Trond Vinje, leder for HR

Malin Fors-Skjæveland​, leder for Operations

vil utgjøre TietoEVRYs lederteam, og som ledes av konsernsjef Kimmo Alkio.

 
Finansielle målsettinger:

De finansielle målene som ble kunngjort i desember 2020 opprettholdes, mens den nye strategien gir grunnlag for ytterligere forbedring. 

Målene inkluderer:

• Veksten akselererer til 5% innen 2023

• Justert EBITA 15% innen 2023

• Engangsposter ~ 1% av omsetningen innen 2022

• Netto gjeld/EBITDA under 2 innen utgangen av 2022 (oppnådd i 2021)

• Årlig økning i utbytte 

Oppdaterte langsiktige økonomiske mål for konsernet og for virksomhetene bli kunngjort på en kapitalmarkedsdag på et senere tidspunkt.


Mer informasjon:

Investorer, vennligst kontakt:

Tomi Hyryläinen, CFO, tlf. +358 50 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com

Kjell Arne Hansen, leder for Investor Relations, tlf. +47 9504 0372, kjell.hansen (at) tietoevry.com


Media, vennligst kontakt:

Kia Haring, leder for Kommunikasjon og Bærekraft, tlf. +358 40 765 3700, kia.haring (at) tietoevry.com

Invitasjon til virtuell pressekonferanse

Onsdag 13. oktober 2021 blir det holdt en virtuell pressekonferanse for analytikere og medier klokken 13.00 EET/ klokken 12:00 CET. 

Konsernsjef Kimmo Alkio og CFO Tomi Hyryläinen vil introdusere strategien online på engelsk.

Lenken til arrangementets webcast vil være tilgjengelig på TietoEVRYs nettsted www.tietoevry.com/Investors. Deltakerne får anledning til å stille spørsmål etter presentasjonen via Teams-møte. Presentasjon og instruksjoner for Q&A er tilgjengelig på selskapets nettsted. Selskapet vil publisere en videoopptak av presentasjonene etter arrangementet.

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende selskap for digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og globale evner. Selskapets nordiske verdier og arv danner grunnlaget for vår suksess. TietoEVRY har hovedkontor i Finland. Våre 24 000 medarbeidere er eksperter globalt. Selskapet betjener tusenvis av kunder i privat næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. TietoEVRYs årlige omsetning er på ca. 3 milliarder euro, og selskapets aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Abonner