TineStafetten: Vest-Agder med størst påmeldingsøkning


TineStafetten:
Vest-Agder med størst påmeldingsøkning

Verdens største idrettsarrangement for ungdom, TineStafetten, har rekordoppslutning på landsbasis og ligger i år an til å passere 100.000 deltakere. Størst prosentvis økning i antall påmeldte står Vest-Agder for. Her har 3470 elever fordelt på 56 skoler meldt seg på, det er en elevøkning på hele 21 prosent sammenliknet med i fjor.

23.mai stiller 98 780 påmeldte skoleelever fra 6. til 9. klasse til start på mer enn 200 arenaer over hele landet i vårens vakreste friidrettseventyr.

Så langt er det 5870 flere påmeldte deltakere sammenliknet med i fjor. Det tilsvarer en økning på 6 prosent. Den største påmeldingsøkningen står Vest-Agder for – hele 21 prosent sammenliknet med fjoråret – etterfulgt av Nordland og Sogn og Fjordane, med henholdsvis 15 og 13 prosents økning.

Viktig for friidrettsrekrutteringen
- Deltakertallet har økt formidabelt siden oppstartsåret for 15 år siden. Da var det 10 000 løpere. Fortsatt melder skoler seg på, så det er ikke usannsynlig at TineStafetten i år passerer 100.000 deltagere, sier Svein Arne Hansen i Friidrettsforbundet.
- Vi i Norges Fri-idrettsforbund er meget stolt av at TineStafetten har blitt et så stort og populært arrangement. Vi er ikke i tvil om at det har bidratt til den formidable økningen vi ser i rekrutteringen. TineStafetten er et sted hvor mange av dagens ungdom møter friidretten for første gang, og her får alle et positivt møte med vår idrett, sier president Hansen i Friidrettsforbundet.

Øke aktiviteten hos ungdom
TineStafetten er et samarbeid mellom Norges Fri-idrettsforbund og TINE for å motivere til økt fysisk aktivitet og bevissthet rundt kosthold hos ungdom. Dette er et svært viktig arbeid i en stadig mer stillesittende tv/pc-fokusert hverdag. Nytt av året er pilotprosjektet Tren til TineStafetten som TINE og NFIF har utviklet i samarbeid med Olympiatoppen. En skole fra hvert fylke har fått spesiell oppfølging i form av treningsopplegg og kostholdsveiledning de fire siste månedene før TineStafetten.

Egen heia-konkurranse
Under stafetten gjelder det ikke bare å løpe fort, men også å heie best. Elevene bidrar som supportere ved å fremføre innøvde brøl, hopp, dansetrinn, sanger eller musikk ved hjelp av kostymer, flagg, instrumenter etc. På hver arena premierer en jury de beste eller mest kreative supporterne - som bidrar til høy stemning på idrettsarenaen.

TineStafetten i Vest-Agder
Det største arrangementet i Vest-Agder fylke finner sted på Kristiansand statidon, hvor 178 lag stiller på startstreken. Vedlagt ligger en oversikt over alle arrangementene i Vest-Agder. På www.tinestafetten.no finner du flere detaljer som tidspunkt og kontaktpersoner for alle lokale arrangementer.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
· Tonje Antonsen, seksjonsleder barn, ungdom og kompetanse i Norges Friidrettsforbund. Tlf. 419 33 860 – tonje.antonsen@friidrett.no
· Karin Eftedal, prosjektleder i Norges Friidrettsforbund, tlf. 971 57 099 – karin.eftedal@friidrett.no

________________________________________________________________
TineStafetten 2007:
- Går av stabelen 23. mai og til sammen vil ca. 200 idrettsarenaer rundt om i Norge
bli tatt i bruk.
- Det er ti deltakere på hvert lag (fire gutter, fire jenter + to reserver) – og hver
utøver løper 200 meter.
- På landsbasis deltar 61 prosent av barne- og ungdomsskolene i 6. – 9.klasse og
39 prosent av alle skoleelever i stafetten.
- TineStafetten er et samarbeid mellom Norges Fri-idrettsforbund og TINE, og er
et konkret tiltak i det stadig viktigere arbeidet med å stimulere til økt fysisk aktivitet
hos barn og unge.
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=449196&fn=wkr0001.xls

Dokumenter og linker