TineStafetten tenner ungdommen i Sogn og Fjordane

Torsdag 22. mai 2008 går vårens vakreste eventyr, TineStafetten, av stabelen for 16. året på rad. Arrangementet har utviklet seg til å bli Norges største ungdomsmønstring med ca 95 000 påmeldte elever fra 6.- 9. klassetrinn. I Sogn og Fjordane er 96 skoler påmeldt – en oppslutning på 73 prosent.

Dette gjør Sogn og Fjordane til det tredje beste fylket i landet når det gjelder andel påmeldte skoler. Vestfold er i år på topp med 81 prosent, fulgt av Nord-Trøndelag med 77 prosent.

Motiverer til aktivitet
TineStafetten er et samarbeid mellom Norges Friidrettsforbund og TINE for å motivere til økt fysisk aktivitet og bevissthet rundt kosthold hos ungdom.
– TineStafetten er mange ungdommers første møte med friidretten, og her får de en positiv opplevelse. Jeg er overbevist om at dette arrangementet har betydning for den økende rekrutteringen til vår idrett, sier generalsekretær Kjetil Hildeskor i Norges Fri-idrettsforbund.

Egen heia-konkurranse
Under stafetten gjelder det ikke bare å løpe fort, men også å heie best. Elevene bidrar som supportere ved å fremføre innøvde brøl, hopp, dansetrinn, sanger eller musikk ved hjelp av kostymer, flagg, instrumenter etc. På hver arena premierer en jury de beste eller mest kreative supporterne - som bidrar til høy stemning på idrettsarenaen.

TineStafetten i Sogn og Fjordane fylke
Det største arrangementet i Sogn og Fjordane foregår på Førde Stadion. Her stiller hele 73 lag på startstreken.
På www.tinestafetten.no finner du en oversikt over alle arrangementene i Sogn og Fjordane, tidspunkt og sted, samt kontaktpersoner for alle de lokale arrangementene.________________________________________________________________
TineStafetten 2008:
- Går av stabelen 22. mai og til sammen vil ca. 200 idrettsarenaer rundt om i Norge
bli tatt i bruk.
- Det er ti deltakere på hvert lag (fire gutter, fire jenter + to reserver) – og hver
utøver løper 200 meter.
- På landsbasis deltar 57 prosent av barne- og ungdomsskolene i 6. – 9.klasse og
38 prosent av alle skoleelever i stafetten.
- TineStafetten er et samarbeid mellom Norges Fri-idrettsforbund og TINE, og er
et konkret tiltak i det stadig viktigere arbeidet med å stimulere til økt fysisk aktivitet
hos barn og unge.