60 geitbønder vil kjøpe kvote i Nord-Norge

Hvert år selges og kjøpes melkekvoter. For geitmelk kan nordnorske kvoter omsettes bare i Nord-Norge.
Nå er resultatet for omsetningsrunden i 2008 klart. det viser at 23 geitbønder i Nordland og 37 i Troms har kjøpt kvote. De ønsket å kjøpe 1,1 million liter, men fikk kjøpe 217 774 liter, det volumet som var tilgjengelig.


Ved siste årsskiftet var det 171 leverandører av geitmelk i Nordland og Troms (Finnmark har ingen geitbønder). Av de åtte geitbøndene som solgte kvota si i årt var sju fra Troms og 1 fra Nordland.
Gjennomsnittskvoten på et nordnorsk geitbruk var i 2007 ca 54000 liter.

I Nord-Norge er det området Troms, Vesterålen, Lofoten og Salten som har et bredt og sterkt geithold. All geitmelk kjøres til TINE Meieriet Nord, Storsteinnes der råvaren benyttes i produksjon av ost.

- At 60 geitbønder vil kjøpe kvoter viser at vi har mange som vil øke produksjonen sin for å ruste gården for framtida. Over noen år har det vært gjennomført flere gode prosjekter for å bedre produksjonsøkonomien, dyrehelsa og for å skape framtidstro på nordnorsk geithold, sier nestleder i styret i TINE Meieriet Nord, Bjarne Leonhardsen. Han har geitbruket sitt på Russelv ytterst i Lyngen.
- Og vi synes det er viktig at vi omtales som bedrifter, sier Leonhardsen. - For i tillegg til å ta vare på kulturlandskapet, utgjør vi kanskje det viktigste næringslivet i distriktene.

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.

Multimedia

Multimedia