Ærespris til Jostein Frøyland

Tidligere styreleder i TINE, melkeprodusent Jostein Frøyland ble tildelt Jon Sundbys Ærespris for 2007 på TINE BA sitt årsmøte i Bergen i går kveld. Fondsstyret for Jon Sundby har gitt følgende begrunnelse for tildelingen av æresprisen.

”Jostein Frøyland har vært meierisamvirkets fremste valgte leder i en årrekke. Han har ved sin handlekraft og mellommenneskelige egenskaper bidratt til at meierisamvirket ble en helhetlig og samlet virksomhet som tjener eierne på en best mulig måte.

Jostein Frøyland har alltid lagt til grunn hva som tjener alle melkeprodusentene, og ikke latt særhensyn vinne over det som er til beste for helheten.”

Jon Sundbys Ærespris deles ut annethvert år og er 90% av avkastningen til Jon Sundbys 's fond. Prisen deles ut til den person som har utført det mest fortjenestefulle arbeide i de senere år innen meieribruket eller i jordbruket for øvrig.

Prisen er tidligere utdelt 23 ganger, første gang i 1956. Tidligere vinnere er blant andre bonde Kirsten Indgjerd Værdal (2003), bonde Kåre Syrstad (1999), professor Berge Furre (1997), generalsekretær Hans Haga (1991), bonde Ole Holan (1990), Norske 4H (1983), adm.dir Petter Slagsvold (1980), professor Harald Skjervold (1970), og sist til professor Roger K Abrahamsen i 2005.

Organisasjonssjef i TINE, Odd Lilleby, mobil 91889740

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.

Multimedia

Multimedia