Bedret inntjening, men økende konkurranse

Omsetningen i 1. kvartal økte med 8,6 prosent i forhold til samme periode i 2008. Omsetningsøkningen skyldes i stor grad effekten av jordbruksoppgjøret i 2008 med økt målpris på melk fra 01.07.08 og 01.01.09. - Utviklingen i kvartalet var preget av uavklart forhandlingssituasjon med NorgesGruppen i begynnelsen av året, samt økt konkurranse, særlig fra handelens egne merkevarer, sier konserndirektør Elisabeth Morthen. Driftsresultatet ble i 1. kvartal 2009 MNOK 111, en økning på MNOK 116 sammenlignet med samme periode i 2008.

- Alle typer TineMelk og yoghurtsegmentet fortsatte den positive utviklingen fra fjoråret med god vekst i 1. kvartal, sier Morthen. Jarlsberg og Sunniva Premium juice fortsatte også den gode veksten fra 2008. Norvegia, Sunniva Original juice og brunostene fra TINE var produktene som sterkest merket effekten av økonomiske nedgangstider og økt konkurranse. Salg til servicehandelen (kiosk og bensinstasjoner) viste også en større nedgang i forhold til 1. kvartal 2008.

Internasjonal satsning
Salget av Jarlsberg i våre internasjonale markeder holdt seg bra, til tross for de økonomiske nedgangstider som preger detaljhandelen. I USA, vårt største enkeltmarked, lå salget marginalt bak fjoråret. I Sverige og Danmark får Jarlsberg stadig større plass i butikkene ved at TINE nå er representert i markedet gjennom datterselskapet Wernersson. TINE kjøpte i 2008 det engelske osteselskapet Ilchester Cheese Company Ltd, og det jobbes nå med å integrere bl.a. Jarlsberg som en del av porteføljen.

Grensevernet svekkes
Råstoffprisen på melk har vært svært volatil i Europa de siste to årene. Prisen har i EU falt kontinuerlig siden september 2008 og lå ved inngangen av 2009 under nivået for 2008. Fallende utenlandske melkepriser er med på å svekke det norske grensevernet for meierivarer.

Finansielle forhold
Netto finans i første kvartal 2009 viste en netto kostnad på MNOK 50, mens det i samme periode i 2008 var netto finansinntekter på MNOK 15. Dette skyldes i hovedsak høyere rentekostnader som følge av økt kapitalbinding og verdifall på porteføljen av rentebytteavtaler som følge av fall i rentenivået. I første kvartal 2008 ble det bokført en større urealisert valutagevinst, mens det i første kvartal 2009 ble bokført et mindre valutatap.

Som omtalt i forbindelse med resultatet for 4. kvartal øker pensjonskostnadene med MNOK 38 for 1. kvartal fra 2008 til 2009.

Totalbalansen i konsernet økte med MNOK 169 sammenliknet med 31.12.2008. Hovedårsaken til dette var økt arbeidskapital som følge av høyere råvare- og salgspriser.Kontaktpersoner: Konserndirektør kommunikasjon Elisabeth Morthen, 93418160
Konserndirektør økonomi/finans Jørn Spakrud, 97794946

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.