Diplom-Is selger virksomheten i Sverige

Generalforsamlingen i Diplom-Is AB har besluttet å selge sin svenske virksomhet til Anders Müntzing som tar over virksomheten 8. februar 2010. Diplom-Is AS skal nå fokusere på å styrke det norske og danske markedet.

Beslutningen er tatt med bakgrunn i den utfordrende svenske markedssituasjon for Diplom-Is. Dette vil frigjøre ressurser til at Diplom-Is AS nå kan konsentrere seg fullt om å utvikle selskapene i Norge og Danmark. Diplom-Is i Sverige har siste året vært gjennom en betydelig restrukturering for å styrke konkurranseevnen. Forretningsmodellen ble lagt om fra direktedistribusjon til grossistdistribusjon, noe som har ført til en nedbemanning i selskapet. Diplom-Is Sverige vil fra årsskiftet ha ca 60 ansatte og er nå betydelig bedre rustet til å møte utfordringene i markedet. Enkelte av merkevarene til Diplom-Is er godt etablert i det svenske markedet. Derfor kommer utvalgte merkevarer til å bli lisensiert ut til Anders Müntzing fra Diplom-Is AS og fortsatt eksistere som merkenavn på det svenske markedet. ”Sammen med Anders Müntzing mener vi å ha funnet en god og fremtidsrettet løsning både for våre ansatte i Sverige og for Diplom-Is AS”, sier Bjørn Moldskred, administrerende direktør i Diplom-Is AS. ”De nye eierne har gode forutsetninger til å drive en lønnsom forretning og til å utvikle selskapet videre til beste for de ansatte, kunder og konsumenter i Sverige. Diplom-Is ser frem til å ha et godt samarbeid med det nye selskapet i årene som kommer. Salget av den svenske virksomheten frigjør ressurser i Diplom-Is til å fokusere enda sterkere på vårt hjemmemarked og på vår danske virksomhet”

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.