Forundret over tilsynets konklusjon

TINE har i dag mottatt Konkurransetilsynets vedtak vedrørende konkurransesaken i dagligvaremarkedet. Konklusjonen i vedtaket er i tråd med varselet av 19. september 2005.

Konkurransetilsynet retter sterke anklager mot TINE, noe vi ser svært alvorlig på. Etter en omfattende saksbehandling, konstaterer vi at Konkurransetilsynet og TINE fortsatt har høyst ulik virkelighetsoppfatning.

- De har ikke tatt hensyn til innvendingene TINE har lagt fram, og de har brukt meget lang tid på å komme fram til det samme som i varselet. Vi er forundret over at tilsynet kan komme til denne konklusjonen, sier konsernsjef Hanne Refsholt.

Styret har ikke hatt muligheter for å sette seg inn i vedtaket og trenger mer tid til å behandle saken. Styret skal nå gå nøye inn i Konkurransetilsynets argumentasjon og begrunnelse, og vil på et senere tidspunkt beslutte hvordan TINE skal reagere.

Loven gir TINE to måneder på denne behandlingen.

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.

Multimedia

Multimedia