Godt tollvern nødvendig for norsk landbruk

Det norske tollvernet for melk og meieriprodukter har blitt gradvis svekket de seinere årene. Dette som følge av et meget lavt internasjonalt prisnivå på melk. Styreleder i TINE, Fredmund Sandvik, mener det er på tide å innføre prosent-toll om importvernet skal ha en funksjon.

Solid tollvern er avgjørende for et sterkt norsk landbruk. Norge er et høykostland med krevende klimatiske forhold. Nåværende tollregime for melk – kronetoll – gir liten beskyttelse fordi norske priser på melk er mye høyere enn de internasjonale prisene. – Vi er derfor av den klare oppfatning at Regjeringen så raskt som mulig bør endre tollregimet for melk og meieriprodukter til prosent–toll, sa Sandvik, som mener at en slik ordning vil gi betydelig bedre beskyttelse både for flytende og faste meieriprodukter for norske produsenter. Styrelederen presiserer at økt konkurranse er positivt, men at tollvern ikke er noe særnorsk fenomen for å hindre det. Alle EU-land har slike ordninger og med dagens regime er det mye lettere for EU-land å konkurrere i Norge enn det er for norske selskaper å konkurrere i EU-markedet. Tilgang på norsk melkeråstoff TINE har nylig fått gjennomført en undersøkelse om melkeprodusentenes framtidsplaner som viser at det er en betydelig vilje og interesse for å drive med melkeproduksjon i Norge. Forutsetningen for dette er at det er lønnsomhet i melkeproduksjonen og insentiver for fremtidige investeringer for øke effektiviteten i landbruket. – Uten at dette er til stede, frykter jeg at vi ikke greier å opprettholde produksjonen av norske meierivarer, noe som jo er et politisk mål, sa styrelederen. Soria Moria-erklæringen sier også at det skal skje en inntektsutvikling i landbruket som bidrar til å redusere inntektsgapet i forhold til andre yrker. – Skal dette løftet holdes, må vi ha en inntektsforbedring som er betydelig. Dette må skje ved endrede rammebetingelser, sa Sandvik i TINE. Bedre tollbeskyttelse og ikke minst økte offentlige overføringer er aktuelle tiltak. Hele talen kan du lese på TINEs hjemmeside: www.tine.no For ytterligere kommentarer: Kontakt Lars Galtung, leder TINE Kommunikasjon, mobil 98214812

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.

Multimedia

Multimedia