Ikke farlige bakterier i TINE-produkter

Analyseresultatene av produktene som TINE tilbakekalte onsdag forrige uke, viser at det ikke dreide seg om sykdomsfremkallende e.coli.

– Matsikkerhet har alltid høyeste prioritert i TINE. Det betyr at folk alltid skal føle seg trygge når de spiser våre produkter. Det finnes mange ulike typer e.coli. Selv om bare noen få er sykdomsfremkallende, mener vi at det var riktig å tilbakekalle produktene ut fra ”føre-var-hensyn”, sier Siv Bjørge Søremshaugen, kommunikasjonssjef i TINE Meieriet Øst. Det var TINE selv som oppdaget kvalitetsfeilen gjennom egne kontrollrutiner. Kontaktperson Siv Bjørge Søremshaugen, kommunikasjonssjef i TINE Meieriet Øst Tlf: 90 64 15 68

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.