Økt konkurranse i meierimarkedet

Markedet for meierivarer viste for 1. halvår en god vekst, men var preget av økt konkurranse fra både eksisterende og nye aktører. På tross av dette ble TINEs driftsresultat i 1. halvår 412 mill. kroner, en økning på 149 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Omsetningen i 1. halvår økte med 4,8 % i forhold til samme periode i 2008. Omsetningsveksten skyldes i hovedsak effekten av jordbruksoppgjøret i 2008 med økt målpris på melk fra 1.7.08 og 1.1.09, kjøpet av Ilchester Cheese Company høsten 2008, samt effekten av en sterkere USD i forhold til 1. halvår 2008. — Dagligvaremarkedet for melk- og juicebaserte drikker, hvitost, fløte, rømme og yoghurt hadde en positiv omsetningsvekst i forhold til 2008. For TINE hadde spesielt Biola, Litago (smaksatt melk), Jarlsberg og TINE Yoghurt en sterk utvikling ift 1. halvår 2008, sier konserndirektør Elisabeth Morthen. Norvegia, Brunostene fra TINE og Sunniva Original juice tapte segmentandeler. I tillegg til økt konkurranse på enkelte kategorier, merket TINE også en viss nedgang i etterspørselen fra kundesegmentet servicehandelen (kiosk og bensinstasjoner). Datterselskap og internasjonal handel Salget av Jarlsberg utenfor Norge holdt seg bra til tross for de økonomiske nedgangstider som preget detaljhandelen. Mer effektiv produksjon og god kostnadskontroll bidro til forbedret resultat for Diplom-Is i Norge, mens utviklingen i den svenske virksomheten fortsatt var utfordrende. Fjordland merket økt konkurranse fra andre aktører innen ferdigmat. Finansielle forhold Som omtalt i forbindelse med resultatet for 4. kvartal 2008 øker pensjonskostnadene betydelig fra 2008 til 2009. Effekten i 1. halvår var en økning på 103 mill. kroner sammenlignet med 1. halvår 2008. Dette er så langt kompensert gjennom kostnadsreduserende tiltak på flere områder. Netto finansposter i første halvår 2009 viste en netto kostnad på 46 mill. kroner, mens netto finanskostnader i samme periode i 2008 var på 20 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak redusert inntjening i tilknyttede selskap, høyere netto rentekostnader som følge av økt kapitalbinding, og verdifall på porteføljen av rentebytteavtaler som følge av fall i rentenivået. Totalbalansen i konsernet økte med 240 mill. kroner sammenliknet med 31.12.2008. Hovedårsaken til dette var økt arbeidskapital som følge av høyere råvarepriser.

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.

Multimedia

Multimedia