Omsetningsvekst for TINE

TINE hadde en omsetning på 4,1 milliarder i første kvartal 2008. Dette er en økning på 12 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 millioner, mot 53 millioner i samme periode i 2007.

Isolert sett er både 1. kvartal og 4. kvartal perioder av året hvor TINE normalt har en svak inntjening. Hovedinntjeningen for konsernet kommer i 2. og 3. kvartal, noe som skyldes store svingninger i salget gjennom året.

Salget i 1.kvartal har vært godt. TINE har lykkes med sine nye produkter, blant annet har Omega-3-satsingen gitt gode resultater. Men til tross for godt salg er det fortsatt stort press på lønnsomheten. Markedet er preget av konkurranse både fra innenlandske konkurrenter og import. I tillegg er kostnadsutviklingen også sterkere enn forventet.

TINE møter den økte konkurransen med tilpasninger av anleggsstrukturen, reduksjon av administrative kostnader og fortsatt sterk satsing på merkevarebygging og lansering av nye, lønnsomme produkter.

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.