Prosjektering av nytt anlegg på Jæren

Konsernstyret konkluderer med at det er lønnsomt å bygge et nytt meierianlegg på Jæren og har i dag vedtatt å sette i gang et forprosjekt. Endelig beslutning om eventuell bygging tas på grunnlag av rapport fra dette forprosjektet.

- Vi trenger en robust industri for å møte økt konkurranse. Vi må derfor tilpasse produksjonskapasiteten og utnytte stordriftsfordeler for å oppnå effektiv og framtidsrettet drift, sier visekonsernsjef i TINE, Trond Smeby.

En rapport fremlagt i april 2007 viste at TINE kan redusere sine årlige kostnader med over 20 millioner kroner sett over en periode på 15 år ved å bygge nytt anlegg i forhold til å fortsette med dagens fire anlegg. De siste beregningene viser at et nytt anlegg vil koste vel én milliard kroner.

Miljøberegninger viser at utslipp til luft med et nytt anlegg reduseres med over 30 prosent sammenlignet med å fortsette med dagens meieristruktur.

Rapporten har vært på en omfattende høring og høringsuttalelsene gir sin tilslutning til bygging av nyanlegg.

- Et forprosjekt vil omfatte prosjektering av nytt anlegg, vurdering av lokalisering og finansiering. I tillegg er det en del andre spørsmål som krever avklaring. Vi anslår at et slikt forprosjekt vil ta ca. et halvt år, sier Smeby.


Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.