TINE: - Svært tilfredse med dommen

(Oslo, 25. mars 2009): - Vi er selvsagt svært tilfredse med tingrettens konklusjon om at TINE aldri forsøkte å ekskludere konkurrenter under forhandlingene med dagligvarekjedene høsten 2004, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE.

- Nå er TINE endelig blitt hørt på alle punkter. Saken har vært en belastning for selskapet. Det er beklagelig at ikke Konkurransetilsynet selv kom til samme konklusjon som retten gjorde i dag. Da kunne hele saken vært unngått, sier Refsholt i sin kommentar til at selskapet fikk medhold i Oslo tingrett i dag.

- Dette er selvsagt en lettelse for våre nærmere 6000 medarbeidere, som siden 2005 har gjort en fantastisk jobb for å skape resultater og gjenopprette TINEs omdømme, sier Refsholt.

TINE stevnet staten for å få satt til side et foretaksgebyr på 45 millioner kroner som Konkurransetilsynet ila selskapet. Tilsynet mener at TINE i forhandlinger med REMA 1000 forsøkte å ekskludere Synnøve Finden som leverandør, og begrunnet gebyret med denne anklagen. Tilsynet hevdet også at TINE i sin dialog med ICA brøt konkurranseloven ved å utarbeide et notat som senere ble lagt bort uten å få noen praktisk betydning. Tilsynet mente notatet hadde et ulovlig innhold. Oslo tingrett ga i dag TINE medhold på alle punkter.

- Tingrettens konklusjon fjerner nå belastningen denne saken har vært for TINE siden 2005. Det er i dag en virksom konkurranse på meieriprodukter i dagligvaresektoren. TINEs konkurrenter driver lønnsomt, og det er en økende importkonkurranse fra store internasjonale selskaper. Vi er stolte av at TINEs merkevarer og omdømme står sterkt blant norske forbrukere i dette konkurransebildet, sier Refsholt.Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.