TINE forbedret resultatet i 1. kvartal

Positiv salgsutvikling på TINEs merkevarer, god kostnadskontroll og engangseffekter på pensjonsforpliktelser var hovedfaktorer til at TINE Gruppa forbedret driftsresultat i 1. kvartal 2010 med MNOK 254 sammenlignet med samme periode i fjor.

- Salget av Norvegia og TINEs brunoster viser så langt i 2010 en positiv utvikling. I tillegg fortsatte den gode utviklingen i salget av matlagingsprodukter som fløte, rømme og smør. Salget av søtmelk gjennom norsk dagligvare har også vist en positiv utvikling de to foregående årene, og salget i 1. kvartal var på nivå med tilsvarende periode i 2009, sier konserndirektør Elisabeth Morthen. TINE hadde noe volumvekst i første kvartal på søtmelk, men dette skyldtes først og fremst at salget i første kvartal 2009 var noe lavt. Innen yoghurtsegmentet fortsatte Fjordlands Yoplait den positive utviklingen fra høsten 2009, mens TINEs egne yoghurtprodukter viste nedgang i salget i forhold til 1. kvartal i fjor. YT nominert til europeisk nykommerpris TINEs nye serie av treningsmat og -drikke, YT, har blitt svært godt mottatt hos forbrukerne. - Salget har gått bedre enn forventet. Produktserien er utviklet i samarbeid med Olympiatoppen og er nominert til prisen «beste nykommer» blant internasjonale meieriprodukter. Dette er vår største produktsatsing noensinne, så mottakelsen er gledelig, sier Morthen. Jarlsberg øker volumet i USA Salget av Jarlsberg i våre internasjonale markeder målt i volum økte med 14 % sammenlignet med 1. kvartal 2009. Veksten var i hovedsak basert på Jarlsberg produsert i USA og Irland. - I USA, vårt største enkeltmarked, endte salget av Jarlsberg betydelig over fjoråret etter en vellykket salgskampanje hos en av de største varekjedene. I Sverige var salget av Jarlsberg lavere enn tilsvarende periode i fjor, mens salget på det engelske markedet igjen viste en god utvikling etter et utfordrende 2009, oppsummerer Morthen. Finansielle forhold Omsetningen i første kvartal ble NOK 4,56 mrd, en økning på 3,1 % sammenlignet med samme periode i 2009. Omsetningsøkningen var i hovedsak en kombinasjon av bedre priser og volumvekst. Driftsresultatet på MNOK 356 inkluderer positive engangseffekter på MNOK 143 som følge av at reglene for avtalefestet pensjon (AFP) ble vedtatt endret av Stortinget i løpet av 1. kvartal 2010 Totalbalansen i konsernet har økt med MNOK 284 siden 31.12.2009. Dette skyldes i hovedsak økte investeringer og sesongmessig økning i arbeidskapitalen. Egenkapitalandelen i TINE Gruppa har steget fra 47,0 % per. 31.12.09 til 48,0 % per utgangen av 1. kvartal 2010. Egenkapitalandelen ved utgangen av 1. kvartal i 2009 var 44,5 %. For talloppstillinger se www.tine.no/finansiell informasjon Kontaktpersoner: Konserndirektør kommunikasjon Elisabeth Morthen, tlf. 934 18 160 Konserndirektør økonomi/finans Jørn Spakrud, tlf. 977 94 946

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.