TINE investerer for fremtidig vekst og effektivisering

Konsernstyret i TINE har i dag vedtatt store utbygginger for meieriene i Oslo og i Verdal i Nord-Trøndelag. Den samlede investeringsrammen for disse to prosjektene er på 1,4 mrd kroner.

- I tillegg er TINE i full gang med å bygge nytt meieri på Jæren, også det beregnet til ca. 1,4 mrd. kr. Vi gjør dette for å bygge en kostnadseffektiv og fremtidsrettet industri. Jeg er glad for at TINEs eiere, melkeprodusentene, har tro på fremtiden, sier visekonsernsjef Stein Øiom. Nytt og utvidet meieri i Oslo Meieriet i Oslo ligger på Kalbakken. Lagerkapasiteten er i dag sprengt som følge av en økning i antall produkter og samlet salgsvolum. Det utbygde meieriet er dimensjonert for forventet vekst fram mot 2020. Meieriet vil få ny, moderne og energivennlig lagerteknologi. Det er beregnet en stor effektivitetsøkning, samtidig som arbeidsmiljøet for de ansatte bedres. Byggestarten er planlagt til begynnelsen av 2010, og det er forventet en byggeperiode på to år. Smørfabrikk i Verdal Konsernstyret i TINE har gitt klarsignal for å starte byggingen av en fabrikk for produksjon av smør og Bremykt ved meieriet i Verdal. Byggearbeidene er ventet å ta ett år, noe som betyr at fabrikken er ventet å være i full produksjon i 2011. Den nye fabrikken bygges i tilknytning til dagens ysteri.

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.