TINE kjøper tomt i Bergen

Konsernstyret i TINE har vedtatt å kjøpe tomt til fremtidig nytt meierianlegg i Bergen.

Eiendommen er på 75 dekar og ligger på Espehaugen, nær Flesland. Det er Posten Norge AS som i dag er eier. - Vi kjøper denne eiendommen med tanke på å bygge nytt meierianlegg, men prosessen med prosjektering er så vidt påbegynt. TINE har flere store utbyggingsprosjekter i gang. Investeringen i Bergen må derfor planlegges ut fra en total vurdering av de samla investeringene i TINE. Det vil derfor ta flere år før et slikt arbeid kan iverksettes sier visekonsernsjef Stein Øiom. Det er store utfordringer ved anlegget på Minde i Bergen med tanke på areal, effektiv logistikk og vareflyt. Ut fra det har Konsernstyret tidligere vedtatt å sette i gang et arbeid med å finne aktuelle tomtealternativer til et fremtidig nytt meierianlegg i Bergensområdet.

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.