TINE prøver vedtaket fra Konkurransetilsynet for retten

Styret i TINE BA har besluttet å prøve Konkurransetilsynets vedtak vedrørende konkurransesaken i dagligvaremarkedet for retten. Det er stor konkurranse i det norske dagligvaremarkedet. Dette er derfor en viktig prinsipiell sak å få prøvd for en domstol for TINE.

Styreleder Fredmund Sandvik i TINE BA sier at det har vært en vanskelig beslutning med mange avveielser.

- Styret har brukt god tid på å vurdere denne saken. Vi er imidlertid sikre på at det er riktig å få prøvd denne saken for retten, sier han.

Konkurransetilsynet rettet gjennom vedtaket sterke anklager mot TINE. Etter en omfattende saksbehandling, konstaterer TINE nå at partene fortsatt har ulik virkelighetsoppfatning.

- Konkurransetilsynet har beskyldt oss for å misbruke markedsmakt, noe vi er uenige i. Vi har aldri betalt for en eneleverandøravtale med Rema og heller aldri hatt intensjoner om å holde Synnøve Finden eller andre ute av butikkhyllene.

- Konkurransetilsynet har gjort vedtak og lagt fram sine bevis i denne saken, og TINE vil nå fremføre sitt syn og sine bevis for domstolene, sier Sandvik.

Styreleder Fredmund Sandvik er TINEs talsperson i denne saken. Vennligst ta kontakt på
tlf. 482 30 994, TINE Kommunikasjon.
Mer informasjon er publisert på www.tine.no/presse/

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.

Multimedia

Multimedia