TINE ruster seg for framtida

Konkurransen i markedet blir tøffere. Vi må ruste oss for å møte den gjennom å utvikle en kostnadseffektiv industri. TINE ser mange muligheter i at trender og marked endrer seg.

Styreleder Fredmund Sandvik oppsummerte 2008 som et relativt godt år for TINE.
- Vi hadde en betydelig omsetningsvekst og det er gledelig at en positiv utvikling i salg av søtmelk har bidratt til dette. Samtidig pekte styrelederen på utfordringene vi har på kostnadssida.

Ruster oss for framtida
Sandvik pekte på at TINE står overfor betydelige investeringsoppgaver fremover. Det nye anlegget på Jæren og utbyggingen av nytt lager i Oslo blir de største investeringene på kort sikt.
- Skal vi greie oss i en fremtidig, mye tøffere konkurranse må vi utvikle en effektiv og robust industri. Vår økonomiske handlefrihet i framtida vil være avhengig av at vi greier å gjennomføre de planlagte investeringene sa Sandvik.

Bekymring
Styrelederen er bekymret for melkeprodusentenes økonomi og spesielt de som har gjennomført stor investeringer på gården.
- De som nå bygger nytt og utvider produksjonen betydelig, burde ta ut stordriftsfordeler. Men det er klare tegn som tyder på at vi er i ferd med å ta ut struktureffekter i melkeproduksjonen, uten at inntektssituasjonen til brukerne bedres vesentlig sa Sandvik.

Styrelederen pekte på at de siste jordbruksoppgjørne har gitt melkeprodusentene økte inntekter hovedsaklig gjennom økte priser i markedet. Sandvik kom med et tydelig budskap til politikerne.
- Skal bondens inntekt økes fremover må dette skje på andre måter enn å øke prisene i markedet sa Sandvik.

Hele talen kan du lese på TINEs hjemmeside: www.tine.no

Fakta om TINE:
TINE BA er eid i samvirke av 15 850 melkeprodusenter. På 44 meierianlegg i hele landet produserer vi over 500 ulike meieriprodukter. TINE BA har en omsetning på 17,7 milliarder kroner. Det er 5 730 ansatte i TINE Gruppa. Vi ønsker å være Norges viktigste verdiskaper. Hele vår fortjeneste går tilbake til ny verdiskaping i hele landet.
Se for øvrig www.tine.no

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.

Multimedia

Multimedia