TINE ruster seg for økt konkurranse

Oslo, 30. april. Årsmøtet i TINE BA vedtok i dag å slå sammen alle TINEs meieriselskaper til ett selskap som får navnet TINE SA. Bakgrunnen er ny samvirkelov og behov for å tilpasse organisasjonen til økt konkurranse.

- Samtidig som TINE må tilpasse seg den nye samvirkeloven, var det naturlig å se på hvordan TINE er organisert for å bli mer effektive og konkurransedyktige, sier konserndirektør Elisabeth Morthen. Morselskapet i TINE slås derfor sammen med de fem meieriselskapene og blir eier av de 44 meieriene og 5 logistikk-terminalene i Norge. - På sikt vil dette føre til flere stordriftsfordeler, mer effektiv drift og en enklere forretnings – og organisasjonsmodell. Dette vil styrke TINEs konkurranseevne ved at vi kan agere raskere på endringer i markedet, sier Morthen. Gjennomføringsfasen blir frem mot utgangen av august 2010. I TINEs vedtekter vil det skje en navneendring fra TINE BA til TINE SA. Regionene vil få navn som TINE ”region”, eks. TINE Sør, TINE Nord osv. I tillegg fjernes regionreferansen i meierinavnene, slik at meieriene nå heter TINE Meieriet ”stedsnavn”, eks. TINE Meieriet Byrkjelo, TINE Meieriet Oslo. Den nye konsernstrukturen får ingen konsekvenser for TINEs øvrige datterselskaper. - Besparelser knyttet til sammenslåingen er beregnet til ca 12 millioner kroner per år. Dette er innsparinger knyttet til forenklinger i arbeidsform ved kun å ha ett meieriselskap. Besparelser knyttet til effektiv drift er en kontinuerlig oppgave og i løpet de to siste årene kan vi vise til besparelser på ca 40 millioner kroner knyttet til effektivisering av administrative rutiner, sier Morthen. Kontaktpersoner: Konserndirektør kommunikasjon Elisabeth Morthen, tlf. 934 18 160

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.