TINE tilbakekaller et parti TINE Lettrømme og TINE Yoghurt Alltid Naturell

TINE tilbakekaller et parti TINE Lettrømme 3 dl og TINE Yoghurt Alltid Naturell 5 dl, begge merket med M-123 26.10. Produktene er kun distribuert til følgende kommuner: Oslo, Asker, Bærum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Sørum, Ski, Skedsmo, Gran, Lunner.

– Årsaken til at vi trekker tilbake produktene er at det er påvist e.coli i en isolert produksjon ved TINE Meieriet Øst i Oslo. Det finnes mange typer e.coli, og de fleste er ufarlige. Sykdomsfremkallende e.coli er aldri funnet i meieriprodukter i Norge, men vi velger å tilbakekalle hele partiet fra markedet ut i fra et ”føre var prinsipp”, sier Elisabeth Morthen, konserndirektør kommunikasjon i TINE. Kun et begrenset parti har nådd markedet, og informasjon går ut til butikkene, som nå begynner å fjerne produktene fra hyllene. – Dersom noen forbrukere har kjøpt TINE Lettrømme eller TINE Yoghurt Alltid naturell med angitt produksjonsnummer og holdbarhet, ber vi dem om å kaste dem, eller å levere dem tilbake til butikk, sier Elisabeth Morthen. Årsaken er funnet Det er en teknisk svikt som har forårsaket e.coli i en isolert produksjon på TINEs meierianlegg i Oslo. Dette er nå rettet opp i, og prøvene fra nye partier produsert på samme sted viser at alt er i samsvar med våre kvalitetskrav, sier Elisabeth Morthen.

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.

Dokumenter og linker