TINE utreder trinnvis utbygging av mysefabrikk

Ledelsen i TINE har bestemt seg for å gjennomføre ytterlige utredninger i forbindelse med bygginga av en mysefabrikk i Verdal. I praksis innebærer det at TINE nå utreder om anlegget kan bygges ut trinnvis og på den måten gjøre prosjektet bedre.

TINE trenger mer tid til å vurdere myseprosjektet i Verdal. Grunnen er at kostnadene, både på bygg og produksjonsutstyr, har blitt betydelig høyere enn først antatt. Også de store prissvigningene i verdensmarkedet for myseprotein gjør det nødvendig å behandle saken på nytt.

Protein
Myseanlegget i Verdal skal etter planen produsere to produkter; permeatpulver (melkesukker) og myseprotein (WPC 80), begge i pulverform. Hovedtyngden av investeringene er knyttet til produksjon av permeatpulver. - Hvis TINE velger en trinnvis utbygging i Verdal, vil det i første omgang bli produksjon av myseprotein. Det innebærer at permeatdelen av mysa kan anvendes til dyrefôr fram til hele anlegget er bygd ut, sier adm. direktør Tore Lauritzen i TINE Midt-Norge.

Avtale med Arla
TINE har inngått en avtale med Arla Foods som skal omsette myseproduktene. Denne avtalen ligger fast og blir ikke påvirket av at TINE nå bruker mer tid på å utrede utbygginga i Verdal.


Det er ventet at konsernstyret i TINE tar stilling til den alternative utbyggingsplanen i løpet av vinteren 2009.

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.