TINE vil bruke myse i næringsmidler

Konsernstyret har vedtatt at anlegget i Verdal og det nye anlegget på Jæren blir fremtidige foredlingsanlegg for tørkede myseprodukter.

Konsernstyret vedtok i 2008 å bygge mysefabrikk i tilknytning til anlegget i Verdal. Det ble satt i gang prosjektering av mysefabrikk i Verdal. Prosjekteringen viste at investeringskostnadene kom til å bli høyere enn forventet. Samtidig ble de internasjonale markedene for pulver av WPC80 og permeat preget av finanskrisen, og prisene falt relativt kraftig i forhold til det høye nivået tidlig i 2008. TINE har vurdert den nye situasjonen og har oppdatert og kvalitetssikret beregningene. Siden prosjekteringen av nytt meieri på Jæren skjer samtidig med prosjektering av mysefabrikk i Verdal, er det naturlig å se de to prosjektene i sammenheng. Lønnsomt som menneskemat Konsernstyret i TINE har vedtatt utbygging av tørkeanlegg for myseprotein og mysepermeat, både på Jæren og i Verdal. Ulike alternativer er vurdert, men det er dette som gir den beste inntjeningen. Det er også positivt at vi kan øke anvendelsen av det næringsrike melkeråstoffet til høyverdig menneskeføde. TINE er forberedt på at prisene på tørkede myseprodukter i verdensmarkedet også i framtiden vil svinge. Men TINE legger til grunn at over tid vil prisene ha en forsiktig stigende kurve. TINE skal samarbeide med det dansk/svenske meieriselskapet Arla Foods om markedsføring og salg av tørkede myseprodukter. Trinnvis utbygging Investeringsbehovet vil ligge på noe over 500 millioner kroner, der utbyggingen først gjennomføres ved nyanlegget på Jæren, og deretter i Verdal. De nye myseanleggene ventes å stå ferdige i 2011-2012. - Endringen i myseanvendelse vil dermed ta flere år og i mellomperioden vil vi fortsette å selge myse som fôr, sier konserndirektør Elisabeth Morthen. - Vi håper at våre mysekunder fortsatt vil kjøpe myse av oss i denne perioden, samtidig som de får tid til omstilling, sier hun. ---------------------- Hva er myse ? Myse er biprodukt fra osteproduksjonen. Dvs den delen av melka som blir igjen når vi har tatt ut ostestoffet. Aktuelle myseprodukter: WPC 80 WPC80 er et proteinkonsentrat (80 % protein) av en gruppe proteiner som kan isoleres fra mysa. Myseproteiner brukes bla som ingrediens i næringsmiddelindustrien. På grunn av høy ernæringsmessig verdi er de også mye brukt som kosttilskudd. Mysepermeat Mysepermeat er det som er igjen av mysa når proteinet er fjernet. Dette består hovedsakelig av melkesukker. Mysepermeat brukes også som ingrediens i næringsmidler.

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.