TROND REIERSTAD INNSTILT SOM NY STYRELEDER I TINE BA

Valgkomitéen i TINE har besluttet å innstille Trond Reierstad som ny styreleder i TINE etter at Fredmund Sandvik av helsemessige årsaker ikke stiller til gjenvalg.

- Situasjonen er heldigvis slik at vi har gode kandidater til å fylle plassen etter Fredmund Sandvik, og nestleder Trond Reierstad var vår førstekandidat, sier valgkomitéleder Jon Laland. – Vi er glad for at Reierstad har takket ja til å påta seg styreledervervet. Trond Reierstad er fra Lørenskog i Akershus. Han er utdannet agronom og har vært styremedlem i TINE BA fra 2006 og ble valgt til nestleder i 2009. Han ledet vedtektskomiteen i TINE i 2009 som ga innstilling om tilpassing til samvirkeloven og ny konsernstruktur. I tillegg har han vært nestleder i styret i TINE Meieriet Øst og styreleder der fra 2009. Som nestleder i konsernstyret i TINE BA har valgkomitéen innstilt Ingunn Sognnes. Ingunn Sognnes er fra Leirvik i Sogn. Hun er utdannet agronom og har vært styremedlem i TINE BA fra 2005 og nestleder i TINE Meieriet Vest fra 2005. I tillegg er hun styremedlem i Norges Bondelag og Diplom-Is. Valgene foretas på årsmøtet i TINE 30. april. Kontaktperson: Jon Laland, 481 82 052

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.

Multimedia

Multimedia