Lokale kraftselskap gir et viktig bidrag til å styrke bransjens omdømme

De som kjøper kraften sin hos de lokale selskapene har et bedre inntrykk av og en større tillit til kraftbransjen enn de som er kunder hos andre typer kraftselskap. Dette viser tall fra TNS Gallups Energibarometer som ble lagt frem i januar 2005, hvor et landsrepresentativt utvalg på 1001 strømkunder er intervjuet.

Helt siden vinteren 2002/03 da vi hadde de høye strømprisene har kraftbransjen slitt med sviktende tillit og troverdighet hos forbrukerne. TNS Gallups siste måling viser at denne trenden nå har snudd, men TNS Gallup kan også fortelle at det er markante forskjeller mellom kundegrupper i synet på bransjen. De som er kunder hos et selskap som hører til i nærområdet har et bedre inntrykk av bransjen enn de som kjøper kraften sin fra andre typer selskap. - Dette viser at de lokale selskapene gir et viktig bidrag i arbeidet med å styrke bransjens omdømme, mener Eva Fosby Livgard, avdelingsleder i TNS Gallup og ansvarlig for Energibarometeret. Vi vet at det er på lokalplan kundene først og fremst møter bransjen. De lokale selskapene har en nærhet til kundene som andre selskaper har vanskelig å få. Den lokale tilstedeværelsen viser seg å være viktig i arbeidet med å styrke både kundeforholdet og inntrykket av kraftbransjen totalt sett. 7 av 10 strømkunder velger kraftselskapet i nærområdet TNS Gallups resultater viser at 72% av strømkundene velger det selskapet som er mest vanlig i deres hjemområde. Forbrukere bosatt i Oslo/Akershus er de minst lojale, og lojaliteten øker jo lenger nord i landet vi kommer. Mens bare en av to strømkjøpere i hovedstadsområdet velger å være kunder hos det selskapet som hører til i nærmiljøet, ligger andelen på nesten 90% i Trøndelag og i de nordligste fylkene. - Empirisk sett vet vi at kunder i og omkring hovedstaden er generelt mindre lojale til leverandørene sine, og vi ser det særlig tydelig i kraftmarkedet. Vi tror noe av forklaringen ligger i at strømkundene har lettere for å identifisere seg med og føler seg bedre ivaretatt hos de mindre kraftselskapene som betjener et færre antall kunder. Færre bytter kraftleverandør Det er også stadig færre som bytter kraftselskap. I følge TNS Gallup var det en topp høsten 2003 da nesten hver fjerde husstand byttet kraftselskap. I dag er andelen halvert og ligger på nivå med sommeren 2002. TNS Gallup mener at bytteaktiviteten må sees i forhold til prisnivået og prisforskjellene i markedet, samt salgstrykket fra kraftleverandørenes side. I løpet av høsten har prisen til sluttbruker ligget nokså stabilt og prisforskjellene mellom leverandørene har vært marginale. Det har dermed vært lite å spare på å skifte fra en leverandør til en annen. - I tillegg viser våre tidligere målinger at 40% av de som skifter kraftselskap bytter tilbake til tidligere leverandør. Det kan være uttrykk for at mange av forbrukerne finner at gresset likevel ikke er så mye grønnere på andre siden av gjerdet. Vi må tro at dette er viktige årsaker til den lave bytteaktiviteten, avslutter Livgard. Vedlagt pressemeldingen ligger følgende tabeller: Lokal leverandørandel Større tillit til lokale leverandører Kontaktperson i Gallup Eventuelle spørsmål kan rettes til Eva Fosby Livgard, avdelingsleder. Telefon 922 504 05, 23 29 16 00. email: eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Fakta om undersøkelsen Gallup Energibarometer måler kontinuerlig utviklingen i norske kraftkjøperes atferd, holdninger og interesse for energispørsmål. Hvert kvartal intervjues et representativt utvalg på ca.1000 norske kraftkjøpere på telefonen. Resultatene det her refereres til er basert på de data som ble samlet inn 10. – 18. desember, hvor 1001 personer ble intervjuet

Dokumenter og linker