RADIOLYTTERNE FÅR EKSTRA ELEKTRONISK ØRE

RADIOLYTTERNE FÅR EKSTRA ELEKTRONISK ØRE Analyseinstituttet TNS Gallup starter nå et testprosjekt der et utvalg radiolyttere blir utstyrt met et lite måleinstrument de skal bære på seg hele dagen som et ekstra elektronisk øre. Landets radiokanaler vil samtidig begynne å kode sendingene med et elektronisk signal som "øret" fanger opp og registrerer. Ved dagens slutt har det elektroniske apparatet en ferdig rapport om alle radiosignaler bæreren har lyttet til i løpet av dagen. Apparatet settes i en sendeenhet som oversender lyttedata til TNS Gallups sentrale databank. Neste morgen kan TNS Gallup presentere en detaljert og korrekt rapport over radiolyttingen i Norge. - TNS Gallup har målt radiolyttingen i Norge siden 1995. Nå har vi fått fornyet kontrakt med radiokanalene, og det gir oss anledning til å starte dette testprosjektet, sier Knut-Arne Futsæter som er forskningssjef i medieavdelingen i TNS Gallup. - Elektronisk måling av radiolytting har flere fordeler. For det første får vi helt korrekte og presise måletall, og elektronikken vil ikke bare fortelle oss hva det blir lyttet til, men også gjennom hvilke medier signalene er sendt (radio eller Internett osv). Selve registreringen krever ingen ting av forsøkspersonene bortsett fra at de må huske å ta med seg måleren om morgenen og putte den i "docking stasjonen" om kvelden. Selve registreringen og utarbeidelsen av lytterrapportene i TNS Gallup blir en enkel og rask oppgave og mer kostnadseffektiv enn vanlig registrering pr. tradisjonelle telefonintervjuer o.a. Lyttermåling med elektronisk "øre" kalles internasjonalt Personal People Meters (PPM) og er en ganske ny teknologi som først ble tatt i bruk i USA. I Europa er TNS Gallup i Norge helt i tet i utviklingen. - Sammen med radiokanalene vil vi være i gang med testene allerede tidlig neste år, og vi er så sikre på at resultatet blir positivt at vi forventer å ta i bruk metoden i full skala allerede i 2005, sier Futsæter. Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=32719 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/11/20031211BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/11/20031211BIT00410/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/11/20031211BIT00410/bild.html Pictures