TNS Gallup forbereder seg på TV-MÅLING I ET DIGITALT TV-UNIVERS

TNS Gallup forbereder seg på TV-MÅLING I ET DIGITALT TV-UNIVERS Oslo 30. mars 2004 Med utbyggingen av det digitale bakkenettet og en full digitalisering av TV-universet en gang i 2008, får vi raskt en vesentlig økning i seermulighetene: De fleste vil i første omgang få 18-20 TV-kanaler, og utvalget vil kunne øke til mer enn 300 på litt lenger sikt. Forbrukerne vil i tillegg kunne laste ned programmer på DVD-spilleren, se programmer på PC-en eller bruke PC'en som DVD-spiller, se TV på mobiltelefonen . eller i bilen. Kontrapunktet er det fortsatt mange som husker: Norsk Rikskringkasting var eneste kanal, alle så samme program og hadde samme samtaleemne på jobben neste morgen. Nå blir alle sin egen programvert og friheten vil på sikt bli nær ubegrenset. Samtidig som TV-seernes valgmuligheter økes med digital-TV teknologien, blir både TV-selskapene og deres annonsører enda ivrigere på å få korrekte seertall. TNS- som måler TV-seingen i Norge og i en lang rekke andre land over hele verden - forbereder seg på utfordringen. Norge helt i tet Forleden inviterte TNS Gallup til TV-seminar om måling av digital-TV og mer enn 120 tilhørere fra annonsører, mediebyråer, TV-selskaper og bransje generelt møtte opp. Blant foredragsholderne var Tony Taylor fra TNS TV-Research i London - en av Europas største kapasiteter på dette feltet. Han sa blant annet: - Norge og England er blant de landene i verden som i dag har høyest prosent av seere som får digitale signaler. Derfor er vi også opptatt av å tilrettelegge for langt mer avanserte målingssystemer i Norge etter hvert som TV-tilbudet utvides med ny teknologi, sa Taylor. Mediemeter (PPM) Nettopp nå er TNS Gallup i Norge i gang med et prosjekt med utprøving av såkalte Mediemeter (Personal People Meters). Mediemeterne er på størrelse med en personsøker og bæres av panelmedlemmene gjennom hele mediedøgnet. Meterne registrerer et spesielt lydløst signal som sendes ut sammen med radio- og TV-signalene som dermed brukes til å identifisere hvilke radio- og TV-program hver person har hørt eller sett. Gallup har også siden 2000 operert det offisielle TV-meterpanelet med husstander som har måleutstyr koplet til TV-apparatet som registrerer all TV-seing hjemme i stua. Digitale dekodere med returkanal Når digitale systemer overtar, vil det enkelte TV-apparat bli koplet til en dekoder som oversetter de digitale signalene til et språk TV-apparatet forstår. Disse dekoderne - som får sine signaler fra kabelselskapene, fra parabolsenderne eller det nye digitale bakkenettet - vil også kunne utstyres slik at de ikke bare mottar signaler, men også sender signaler tilbake fra TV-apparatene. Med en slik returkanal vil programdistributørene kunne få detaljert tilbakemelding om hvor vidt et TV-apparat er slått på, og hvilket program husstanden ser på. I Norge er det ikke tatt beslutning om å utstyre TV-dekoderne med slik returkanal, men flere andre land planlegger dette. Fremtidens måleverktøy Fremtidens målemetoder vil trolig bygge på et system med dagens TV-meter, supplert med ny teknologi og metodikk. - På kort sikt ser vi for oss dagens system med faste TV-meter supplert med personlige Mediemeter som fanger opp medieeksponering utenfor hjemmet. Dersom de digitale dekoderne etter hvert blir utstyrt med returkanal, kan kombinasjonen med returkanal og personlige meter bli fremtidens måleverktøy for TV-seing, og i TNS-organisasjonen forbereder vi oss på det, sier Taylor. - Med et stort antall nisjekanaler vil det være gunstig med et stort panel av seere med returkanal. Kombinert med et mindre antall personlige meter vil vi kunne skape modeller som simulerer et komplett univers der vi fanger opp de store volumene samtidig som vi får med oss de små promillene som velger mindre nisjekanaler. - Vi vet at selv om seerne får tilgang til hundrevis av kanaler, vil det aller meste av deres TV-seing konsentrere seg om bare 4-5 kanaler. Vi tror ikke dette endrer seg dramatisk selv om teknologien gir nye muligheter. Bildetekst: For mer informasjon kontakt Hanne Teigum eller Knut-Arne Futsæter i TNS Gallup på telefon23 29 16 00 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/30/20040330BIT20710/bild.html Bilde

Dokumenter og linker