Avtale med COOP Trading

COOP Trading har inngått en avtale med Tomra Nordic om kjøp av opptil 700 pantesystemer for installasjon i Sverige, Norge og Danmark. Alle maskiner skal leveres med donasjonsfunksjonalitet, som gjør det mulig å donere pantebeløpet til ett veldedig formål.
 
COOP kommer med dette til å fornye sin maskinpark med Tomras nyeste teknologi, noe som gjør panteopplevelsen mer spennende for konsumenten og som igjen medfører høyere kundetrafikk hos butikkene.
 
Spørsmål i sakens anledning kan rettes til konsernsjef Amund Skarholt på telefon 97 55 94 25.
 
Asker, 13. mai 2009
Tomra Systems ASA
 

Abonner