Handel ex. utbytte

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 

Aksjene i Tomra Systems ASA vil fra og med torsdag 22. april 2010 bli notert på Oslo Børs eksklusive utbytte på NOK 0,55 per aksje.

 

Asker, 21. april 2010

Tomra Systems ASA

 

Abonner