Innføring av pant på engangsemballasje i TysklandMinisteren, med støtte fra 15 av ialt 16 lokale miljøministre, har besluttet å innføre pant på boks og engangsemballasje av glass og PET i løpet av sommeren 2001.

Miljødepartementet vil i nær fremtid kommunisere de nødvendige detaljer i ordningen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til konsernsjef Erik Thorsen på telefon nr. 90 75 66 85.

<br>Asker, 26. oktober 2000 <br>TOMRA SYSTEMS ASA <br> <br> <br> <br>Erik Thorsen <br>Konsernsjef <br>

Abonner