Innkalling til ordinær Generalforsamling 2010

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 

Innkalling til Tomra Systems ASAs ordinære generalforsamling med vedlegg følger vedlagt. Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 21. april 2010 kl. 18:00 i selskapets lokaler i Drengsrudhagen 2, Asker. Registrering fra kl. 17:30. Innkallingen vil bli postlagt aksjonærene den 25. mars.

 

Kontaktperson: CFO Espen Gundersen, telefon 97 68 73 01.

 

Asker, 24. mars 2010

Tomra Systems ASA