Internet tilgang for 2. kvartals presentasjon

På grunn av problemer med telefonlinjer i Asker, kan tilgangen til TOMRAs websider bli vanskelig under TOMRAs 2. kvartals presentasjon i morgen 12. juli kl. 0800.
 
Alternative nettsteder er:
 
For direkte overføring av presentasjonen på internet:
 
For nedlasting av norske rapporter:
 
For nedlasting av engelske rapporter:
 
 
Asker, 11. juli 2002
 
Tomra Systems ASA

Abonner