Invitasjon til presentasjon av 1KV 2010

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 

Onsdag 21. april 2010 vil TOMRA publisere resultatet for første kvartal 2010. Det skriftlige materialet vil være tilgjengelig fra kl. 07:45 CET på www.tomra.com (investor relations siden), og i 6. etasje i Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo.   

 

Konsernsjef Stefan Ranstrand vil presentere resultatene kl. 08:00 CET. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk i Høyres Hus, Stortingsgaten 20 (6. etasje) i Oslo og sendt som direkte overføring på www.tomra.com. Et opptak av presentasjonen vil være tilgjengelig umiddelbart etter at presentasjonen er avsluttet.

 

 

Asker, 25. mars 2010

Tomra Systems ASA

 

Abonner