Invitasjon til presentasjon av 2kv 2009

Onsdag 15. juli 2009 vil TOMRA publisere resultatet for andre kvartal 2009. Det skriftlige materialet vil være tilgjengelig fra kl. 17:35 CET på www.tomra.com (på investor relations sidene), www.oslobors.no, www.huginonline.com samt i 6. etasje i Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo.  
 
Konsernsjef Amund Skarholt vil presentere resultatene kl. 17:45. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk i Høyres Hus, Stortingsgaten 20 (6. etasje) i Oslo og sendt som direkte overføring på www.tomra.com og www.oslobors.no/ob/webcast. Et opptak av presentasjonen vil være tilgjengelig umiddelbart etter at presentasjonen er avsluttet.
 
 
Asker, 24. juni 2009
Tomra Systems ASA

Abonner