Invitasjon til presentasjon av 4KV 2009

Fredag 19. februar 2010 vil TOMRA publisere resultatet for fjerde kvartal 2009. Det skriftlige materialet vil være tilgjengelig fra kl. 07:45 CET på www.tomra.com (investor relations siden), www.opencompany.info, www.huginonline.com samt i 6. etasje i Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo.  

Konsernsjef Stefan Ranstrand vil presentere resultatene kl. 08:00 CET. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk i Høyres Hus, Stortingsgaten 20 (6. etasje) i Oslo og sendt som direkte overføring på www.tomra.com og www.opencompany.info. Et opptak av presentasjonen vil være tilgjengelig umiddelbart etter at presentasjonen er avsluttet.

Asker, 26. januar 2010

Tomra Systems ASA

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner