Konsernsjef fratrer

Konsernsjef Erik Thorsen informerte styrets formann i Tomra Systems ASA en tid tilbake at han vurderte å fratre som konsernsjef. TOMRA har i dag inngått avtale med Erik Thorsen om at han vil fratre i april 2005.

Styrets formann i TOMRA, Jan Chr. Opsahl, sier følgende i en kommentar:
"Etter nesten 19 år i selskapet, hvorav de siste 9 år som konsernsjef, er det på den ene side svært trist og på den annen side forståelig at Erik Thorsen har funnet tiden inne til å ta fatt på nye utfordringer. Selskapets omsetning er i hans ansettelsestid blitt 30 ganger større, og lønnsomhetsgraden har i perioden ligget mellom 7% og 18%. Selskapet vil savne Eriks betydelige kompetanse og enorme arbeidskapasitet. Samtidig er det slik at i enhver endring ligger det nye muligheter."
 
Styret har iverksatt en prosess for å finne den rette kandidaten til å etterfølge Erik Thorsen.
 
Asker, 4. februar 2005
 
 
Jan Chr. Opsahl
Styrets formann
 
 
Kontakt:         
Jan Chr. Opsahl, Styrets formann; Telf. 98 29 00 90
Erik Thorsen, Konsernsjef; Telf. 66 79 91 00

Abonner