Opsjonsordninger i TOMRAI forkant av dagens ekstraordinære generalforsamling, der styret fremmet forslag om videreføring av opsjonsprogram for eksisterende og nye ledere, uttrykte en norske aksjonær motstand mot dette forslaget. TOMRA søker å fatte beslutninger etter konsensus-metoden med enstemmige vedtak, og styret har derfor valgt å utsette behandlingen av dette punkt til neste generalforsamling.

Internasjonalt er det et krav at ledelsen har interessante aksjeinnehav og opsjonsordninger, mens i Norge er begrepet opsjoner meget belastet. Det er i dette minefeltet at TOMRA må søke å manøvrere til beste for alle aksjonærer. Styret vil kontakte de største aksjonærene, hvorav de fleste er utenlandske, for å klargjøre deres holdning til bruk av insentivordninger i fremtiden.

Spørsmål kan rettes direkte til styrets formann, Jan Chr. Opsahl, på telefon <br>+47 9828 9828 eller Tharald Brøvig på telefon +47 9203 3153. <br> <br>Asker, 21. november 2000 <br>Tomra Systems ASA <br> <br>Jan Chr. Opsahl <br>Styreformann <br>

Abonner