Ordre fra Waste Management

TOMRA har i dag inngått en avtale med et selskap tilknyttet Waste Management, Inc. (WMI) for leveranse og vedlikehold av 15 ARC gjenvinningssentre. WMI er Nord-Amerikas ledende leverandør av avfalls- og miljørelaterte tjenester til kommunal sektor, kommersielle og industrielle foretak samt private husholdninger.
 
Waste Management vil benytte ARC-sentrene i et pilotprogram for markeder uten pant i Nord-Amerika for å undersøke hvordan konsumenter responderer på gjenvinningsløsninger der man blir incentivert for å delta. Pilotprogrammet representerer en introduksjon av den revolusjonerende ARC-teknologien i det nord-amerikanske markedet. I henhold til avtalen skal de 15 sentrene installeres i tre testmarkeder i løpet av første halvår 2008, og piloten forventes å vare frem til midten av 2009.
 
"Kombinasjonen av TOMRAs unike ARC-teknologi og Waste Managements operasjonelle dyktighet og erfaring, skaper en sterk plattform for effektiv gjenvinning av emballasje i markeder uten pant i Nord-Amerika. Avtalen representerer en forpliktelse fra partene til å teste ARC-sentrene som en mulig driver for å øke gjenvinningsratene i Nord-Amerika og til å undersøke muligheten for å ta i bruk denne teknologien utenfor de initielle testmarkedene dersom piloten blir en suksess", sier Amund Skarholt, TOMRAs konsernsjef.
 
For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt Amund Skarholt på 97 55 94 25 eller Trond K. Johannessen på 91 59 66 88.
 
Asker, 8. november 2007
Tomra Systems ASA
 

Abonner