ORGANISASJONSENDRINGER

For å øke fokus på den operasjonelle virksomheten i TOMRA er det gjort enkelte endringer i TOMRA organisasjonen.
 
En prosess for å dele BU Europe i tre regioner er igangsatt:
 
* Nordic, bestående av TOMRAs virksomheter i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Baltikum under ledelse av Håkan Erngren som er nåværende sjef for TOMRAs datterselskap i Sverige,
* Tyskland, basert på størrelse og potensial, vil utgjøre en egen region under ledelse av Heiner Bevers, og
* Central Europe-enheten, bestående av virksomhetene i BeNeLux, Østerrike, Sveits, Polen og Frankrike vil utgjøre en egen enhet. Lederen for denne enheten vil utpekes på et senere tidspunkt.
 
Regionaliseringsprosessen i Europa vil ledes av André Løvestam som er leder for BU Europe. Når prosessen er fullført vil lederne for de tre regionene rapportere direkte til konsernsjef Amund Skarholt.
 
TRC prosjektet i Storbritannia, under ledelse av Terje Hanserud, flyttes fra Recycling Solutions til Technology-enheten som ledes av Harald Henriksen.
 
Recycling Solutions som har endret navn til Business Development, vil bestå av TiTech, Orwak Group, Japan og andre forretningsutviklingsaktiviteter. Enheten vil ledes av Trond K. Johannessen.
 
Fredrik Witte vil pr. 1. september 2005 tiltre stillingen som CFO i Tomra North America.  Hans erstatter i IR rollen vil annonseres på et senere tidspunkt.
 
Ta kontakt med konsernsjef Amund Skarholt på 97 55 94 25 eller IR-ansvarlig Fredrik Witte på 97 01 67 69 vedr. spørsmål.

Abonner