Presentasjon av tall for 2. kvartal14. juli 2000

Det holdes en presentasjon av konserntall på Hotel Continental i Oslo 14. juli på morgenen. Regnskapstall og presentasjonsmateriale vil være tilgjengelig på TOMRAs hjemmesider:www. tomra .no fra samme tidspunkt. Presentasjonen vil bli tatt opp på video og lagt ut på våre internettsider samme dag.

<br>Dersom du ønsker å delta på presentasjonen, <br>kontakt Britt Killingberg <br>på telefon 66 79 92 43 <br>eller på e-mail britt.killingberg@tomra.no. <br>

Abonner